Hodepine

Behandle hodepine og få tilbake livskvaliteten

Det finnes mange typer hodepine. Det mange ikke vet, er at årsaken kan ligge i tenner, tyggemuskler og kjeveledd og behandles av tannlege.

Hodepine om morgenen når man våkner kan være et tegn på at man presser og/eller skjærer tennene om natten. Dersom man får økt smerte i hode eller ansikt i løpet av dagen kan det også være tegn på at man presser kjevene eller med tungen. Å presse tennene fører til at musklene blir overaktivert, at man blir støl helt enkelt.

Hodepine er vanlig

I alderen mellom 20-30 opplever over de fleste av og til hodepine. Over 90% av kvinnene og 75% av menn. Med alderen synker tallene til 50% respektive 25%. Det finnes ulike typer av hodepine og det er viktig med utredning og riktig diagnose før en eventuell behandling.

Primær og sekundær hodepine

Hodepine kan inndeles i primær og sekundær hodepine. Ved primær hodepine finnes det ingen annen organrelatert årsak til hodepinen. Sekundær hodepine er delsymptom på grunn av en psykisk eller fysisk sykdom.

Eksempler på primær hodepine:

 • Spenningshodepine
 • Migrene
 • Klasehodepine

Eksempler på årsaker til sekundær hodepine:

 • Temporomandubulær dysfunksjon (TMD) (myaligi, atralgi)
 • Faste eller væskemangel
 • Blodmangel
 • Sykdom i kranie, munn eller kjeve
 • Depresjon eller posttraumatisk stress
 • Bivirkning av medisiner
Illustasjon av ulike typer av hodepine.
Illustrasjonsbilde av hvor hodepine kan være lokalisert. Fra venstre: Spenningshodepine, TMD-relatert hodepine, migrene, klasehodepine

Generelt for alle typer av hodepine er det viktig med årsaksrettet behandling, slik at man behandler årsaken til at symptomene oppstår.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste typen primær hodepine. Den er vanligere hos kvinner enn menn. Symptomene er malende, vedvarende pine som kan forandre seg under dagen. Man kan føle at det strammer eller trykker rundt hodet, eller at man har som et bånd rundt hodet. I tillegg kan man være sensitiv til lyd og lys.

Spenningshodepine kan utløses av stress, økt konsentrasjon, søvnmangel eller menstruasjon. Årsaken kan være kontraksjon av muskler i hode, ansikt, hals og nakke. Det kan også være på grunn av tanngnissing eller myofasciell smerte (smerter i tyggemuskulatur). Spenningshodepine er i 65% episodisk og 8% kronisk. Den kan behandles med atferdsendring, kognitiv atferdsterapi (KAT) kan hjelpe. I en akutt fase kan smerten lindres med smertestillende tabletter, f.eks. NSAID.

Hodepine på grunn av TMD

Hodepine pga. TMD (temporomandibulær dysfunksjon) er en sekundær hodepine og blant den vanligste hodepinen som behandles hos tannlege. Symptomene og årsakene er de samme som ved spenningshodepine, og for å betraktes som sekundær hodepine må det foreligge en diagnose av myalgi (muskelsmerter) eller atralgi (kjeveleddssmerter). Det innebærer at man har smerte i tyggemusklene i kjeve, tinning, i eller foran øret. I tillegg påvirkes smerten av bevegelse av kjeven. Smerten er enten lokalisert i muskler (myalgi) eller kjeveledd (atralgi).

I forbindelse med vår tannhelsesjekk inngår en undersøkelse av kjeveledd og muskler for å utelukke evt. TMD. Dersom hodepinen skyldes temporomandibulær dysfunksjon (TMD) eller tanngnissing, kan den behandles med muskelavslappende øvelser, biofeedback og bittskinne. Du finner eksempel på behandlingsgangen nederst på denne siden.

Ung kvinne med bilateral hodepine, årsaket av temporomandibular dysfunksjon (TMD):´.
Hodepine kan årsakes av bl. a. temporomandibular dysfunksjon (TMD).

Migrene

Migrene er en nevrovaskulær hodepine, og den vanligste av denne typen hodepiner. Den rammer ca 15% av befolkningen, og kvinner tre ganger så ofte som menn. Ved migrene forårsakes hodepinen av andre nevrologiske symptomer. Man kan ha migrene med (80%) eller uten (20%) aura. Aura innebærer en forstyrrelse av syn, følelse eller tale og kan utvikles over tid. Symptomene ved migrene er kraftig hodepine, ensidig, pulserende og dunkende smerte. Man kan bli blek, kraftig følsom for lys og lyd. Noen blir uvel og kaster opp.

Migrene kan utløses av ulike faktorer og det er individuelt. Ulike faktorer som kan utløse migrene er: søvnmangel, forandrede østrogennivåer, at man slapper av etter stress, værforandringer, sterkt lys, uregelmessige måltider eller noen typer mat.

Dersom du har eller mistenker at du har migrene, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege for adekvat behandling. Det er viktig at du opplyser om evt. migrene og medisiner i helseskjemaet hos tannlegen.

Klasehodepine (Cluster)

Denne typen hodepine er også kjent som clusterhodepine eller Hortons hodepine. Det er en nervelidelse som gir opphav til smertefull hodepine. Klasehodepine forekommer hos ca 1 av 1000 nordmen. Den er 4-5 ganger vanligere hos menn enn kvinner. Sykdommen debuterer i tenårene opp til 60 års alder og kommer og går i vanskelige perioder. Perioden kan være i uker eller måneder. I periodene får man daglige anfall som varer 15 minutter til 3 timer. Under anfallene har man veldig vond smerte i halve hodet. Smerten er skjærende, borende og kun på en side. Maksimal intensitet er rundt øye og tinning. Hos noen henger øyelokket og pupillen blir liten. Uvelhet er ikke en del av sykdomsbildet.

Det har skjedd at pasienter med klasehodepine har fått en tannhelserelatert diagnose når de har søkt hjelp for smertene. I de verste tilfellene kan dette føre til at man trekker friske tenner, noe som ikke hjelper for klasehodepine. Likevell kan pasienter som har klasehodepine få hjelp hos tannlegen. Noen pasienter med klasehodepine presser tennene eller biter hardt sammen under anfallene. Det kan skade tennene eller skape andre problemer. En bittskinne kan minske belastningen på tennene og beskytte dem mot skader.

Noen pasienter med klasehodepine får medisiner som gir munntørrhet. Munntørrhet er en kjent risikofaktor som øker risikoen for hull i tennene. Er du munntørr trenger du ekstra rutiner i forbindelse med munnhygiene.

Dersom du mistenker at du har klasehodepine anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege for adekvat behandling. Det er viktig at du opplyser om evt. klasehodepine og medisiner i helseskjemaet hos tannlegen.

Andre årsaker til hodepine

Andre mulige årsaker til hodepine som må utelukkes hos tannlegen er bl.a. tannverk, betennelse i bihulene (sinusitt), tanngnissing, muskelsmerter kjeveleddslidelser og nerveskade. Mer om andre typer hodepine finner du hos International Headache Society, der finnes også en av internasjonal klassifisering av orofacial smerte, ICOP-1, publisert i 2020.

Behandling av hodepine hos tannlegen

Dersom smerten har sitt opphav i munn, tenner, kjever eller muskler, kan den behandles hos tannlegen. Behandlingen deles inn i tre faser og inkluderer ulike mulige behandlingsalternativer:

 • Akutt
 • Reversibel
 • Irreversibel

Ofte kommer man langt med akutt (smertestillende) og reversibel behandling (bittskinne). Du kan lese mer om tanngnissing og behandling av kjeveleddslidelser her. Mer om kronisk smertebehandling kan du lese ved å klikke på linken.

Hva koster behandlingen?

Dersom behandlingen av hodepinen er ledd i behandlingen av TMD, kan deler av behandlingen bli dekket av HELFO. Du finner mer informasjon om våre priser i prislisten.

Hvordan kan hodepine forebygges?

Spenningshodepine kan forebygges på flere måter. Sørg for at du:

 • Sover nok
 • Drikker vann
 • Spiser nok
 • Er bevisst på stressnivå og ta pauser ved behov
 • Restitusjon er nødvendig for maksimal prestasjon
Kvinne som holder et glass med vann.
Å drikke nok med vann kan hjelpe mot spenningshodepine årsaket av uttørking (dehydrering).

Sekundær TMD-relatert hodepine kan forebygges på flere måter:

 • Husk at tenner skal kun ha kontakt når du tygger eller snakker
 • Slapp av i kjeven
 • La tungen ligge avslappet i munnen, den er en sterk muskel, ikke press den hverken opp eller ned
 • Var bevisst på stressnivå og evt. tannpressing
 • Var OBS. på hvis du våkner med hodepine eller mistenker tanngnissing
 • Gjør avslappningsøvelser
 • Bruk bittskinne forebyggende
 • Snakk med din tannlege for individtilpassede råd

Det viktigste for en frisk og sunn munn, tyggemuskler og kjeveledd er regelmessige undersøkelser hos tannlege hvor du kan forebygge sykdommer og tilstander før de blir store problemer.

Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med hodepine eller ønsker en time, ring oss på tlf. 22 42 04 16. Du kan også bestille time online.

Sist endret: mandag 21 juni, 2021