Kjeveleddssmerte

Kjeveleddssmerte gjør det vanskelig å bruke kjeven som vanlig. Behandling hos tannlegen kan gjenvinne normal funksjon.

Kjeveleddssmerte er smerte fra kjeveleddet som kan oppstå i ulike former, det kan være akutt smerte eller betennelse i kjeveleddet. Det kan også være tilstander som bryter ned i kjeveleddet. Det finnes ulike systemiske sykdommer som kan påvirke utvikling og behandling av kjeveleddslidelser.

Kjeveleddssmerte

Atralgi er et smertetilstand i kjeveleddet. Man har da smerte i kjeve, tinning, i eller foran øret. Disse smertene påvirkes av bevegelse av kjeven. Det kan være i ene eller begge kjeveledd. Det er viktig å utelukke polyatritt (tilstand av betennelse som angriper flere ledd), akutt traume eller inflammasjon i leddet.

Forskyving av leddskiven

Dersom man har lyder fra kjeveleddet kan det være tegn på intra-artikulære leddforstyrrelser (forstyrrelser inni selve kjeveleddet). Lyder kan være skrapelyder eller klikk-lyder når man gaper eller tygger. Denne typen av leddforstyrrelser innefatter en forskyving av selve leddskiven. Disse leddforstyrrelser kan evt. innebære begrenset gapeevne som gjør det vanskeligere å gape og spise. Diagnosen kan bekreftes med MRI når det er indisert.

Degenerativ leddsykdom

Andre lyder fra kjeveleddet kan være tegn på en degenerativ leddsykdom. Disse lydene skiller fra lyder ved intra-artikulære leddforstyrrelser. Disse lydene beskrives som krepitasjoner (skrapinger). Ved denne diagnosen har man som regel ingen smerter. Diagnosen kan bekreftes med CBCT når det er indisert.

Låst kjeveledd

Låst kjeveledd, også kalt subluksasjon, innebærer at kjeven er låst eller hektet opp i full gapeposisjon. Her er det ofte nødvendig for manipulasjon av kjeven får å få lukket munnen.

Systemiske sykdommer som påvirker kjeveleddet

Det finns systemiske sykdommer som påvirker kjeveleddet. Eksempler på noen av sykdommene som påvirker kjeveleddet er bl.a.:

 • Sjøgrens syndrom
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE) (betennelsesykdom i bindevev)
 • Revmatisme
 • Leddgikt

Behandling av kjeveleddssmerte

Behandlingen av kjeveleddssmerte deles inn i tre faser:

 • Akutt
 • Reversibel
 • Irreversibel

Primært fokuserer man på sykdomsinformasjon, forebyggende behandling og smertelindring. Sekundært finnes ulike reversible behandlinger som f.eks. avslappingsøvninger, bevegelsestrening, bittskinne og akupunktur. Til sist kan man bruke metoder som bittjustering, tannregulering, bittrehabilitering og evt. kirurgi. Kirurgisk behandling av kjeveledd er sjeldent forekommende.

Pris for behandling av kjeveleddssmerte

Vi inkluderer en enklere kontroll av kjeveledd og tyggemuskler i vår undersøkelse. Vi utfører også omfattende utredning av kjeveleddsmerter og kronisk smertebehandling. Les mer om kronisk smertebehandling og priser. Noen pasienter har krav på refusjon for utredning og behandling av kjeveleddssmerte.

Hvordan kan man forebygge smerte i kjeveledd?

For å unngå unødvendig behandling er det beste å forebygge smerte i kjeveledd. Her er 7 tips for å forebygge smerte i kjeveledd.

 • Tenner skal kun ha kontakt når du spiser
 • Tungen skal være helt avslappet
 • Muskler i ansikt, hode og munnbunn skal være avslappet
 • Behandle evt. hodepine i tide, før den blir kronisk
 • Hold evt. stress på et rimelig nivå
 • Bruke bittskinne iht. instruks
 • Gå på regelmessige kontroller hos tannlege

Ring oss nå, tlf. 22 42 04 16, dersom du har smerte i kjeveledd eller ønsker å forebygge det! Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: mandag 27 april, 2020
Publisert av: Sara Nordevall