Kjeveleddssmerte

Kjeveleddssmerte gjør det vanskelig å bruke kjeven som vanlig. Behandling hos tannlegen kan gjenvinne normal funksjon.

Kjeveleddssmerte er smerte fra kjeveleddet som kan oppstå i ulike former, det kan være akutt smerte eller betennelse i kjeveleddet. Det kan også være tilstander som bryter ned i kjeveleddet. Det finnes ulike systemiske sykdommer som kan påvirke utviklingen og behandlingen av kjeveleddslidelser.

Tannlege undersøker muskler og kjeveledd på pasient.
Undersøkelse av muskler og kjeveledd inngår i en komplett undersøkelse hos tannlegen.

Kjeveleddssmerte

Atralgi er et smertetilstand i kjeveleddet. Man har da smerte i kjeve, tinning, i eller foran øret. Disse smertene påvirkes av bevegelse av kjeven. Det kan være i ene eller begge kjeveledd. Det er viktig å utelukke polyatritt (tilstand av betennelse som angriper flere ledd), akutt traume eller inflammasjon i leddet.

Kjeveleddssmerte: eksempel på frisk og sykt ledd.
Fra venstre: normal kjeveledd, forskyving av leddskiven, degenerativ leddsykdom.

Forskyving av leddskiven

Dersom man har lyder fra kjeveleddet, kan det være tegn på intra-artikulære leddforstyrrelser (forstyrrelser inni selve kjeveleddet). Lyder kan være skrapelyder eller klikk-lyder når man gaper eller tygger. Denne typen leddforstyrrelser innbefatter en forskyving av selve leddskiven. Disse leddforstyrrelser kan føre til begrenset gapeevne som gjør det vanskeligere å gape og spise. Diagnosen kan bekreftes med en MRI-scan av kjeven.

Degenerativ leddsykdom

Andre lyder fra kjeveleddet kan være tegn på en degenerativ leddsykdom. Disse lydene skiller seg fra lyder ved intra-artikulære leddforstyrrelser. Disse lydene beskrives som krepitasjoner (skrapinger). Ved denne diagnosen har man som regel ingen smerter. Diagnosen kan bekreftes med CBCT-røntgen.

Låst kjeveledd

Låst kjeveledd, også kalt subluksasjon, innebærer at kjeven er låst eller hektet opp i full gapeposisjon. Her er det ofte nødvendig for manipulasjon av kjeven for å få lukket munnen.

Kjeveleddssmerte og muskelsmerte

Det er ikke uvanlig at kjeveleddssmerte opptrer i kombinasjon med smerte i tyggemuskler. Smerte i tyggemuskler kan oppstå om man over tid presser eller skjærer tenner, enten på dagtid eller nattetid, eller både og. Et tegn til at man presser tennene når man sover er at man våkner med hodepine. Det kan også vare vanskelig å gape stort eller bite som vanlig.

Ved tannpressning (bruxisme) overaktiveres musklene så at de kan oppleves anspente eller at det kan gjøre vondt å gape. Din tannlege er ekspert på tyggefunksjon og hvordan kjevene skal vare i forhold til hverandre. Spør din tannlege om råd og mulig behandling dersom du er plaget av smerte i ansikt, tinning og/eller kjeveledd.

Å våkne med muskel- og kjeveledssmerte kan vare tegn på overaktive muskler.
Dersom man ofte våkner med hodepine og/eller smerte i ansikt kan det vare relatert til tyggemuskler og/eller kjeveledd.

Systemiske sykdommer som påvirker kjeveleddet

Det finns systemiske sykdommer som påvirker kjeveleddet. Eksempler på noen av sykdommene som påvirker kjeveleddet er bl.a.:

 • Sjøgrens syndrom
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE) (betennelsesykdom i bindevev)
 • Revmatisme
 • Leddgikt

Behandling av kjeveleddssmerte

Behandlingen av kjeveleddssmerte deles inn i tre faser:

 • Akutt
 • Reversibel
 • Irreversibel

Primært fokuserer man på sykdomsinformasjon, forebyggende behandling og smertelindring. Sekundært finnes ulike reversible behandlinger som f.eks. avslappingsøvninger, bevegelsestrening, bittskinne og akupunktur. Til sist kan man bruke metoder som bittjustering, tannregulering, bittrehabilitering og evt. kirurgi. Kirurgisk behandling av kjeveledd er sjeldent.

Bittskinne på modell ved behandling av kjeveledd og muskelsmerte.
Eksempel på bittskinne.

Pris for behandling av kjeveleddssmerte

Vi inkluderer en enkel kontroll av kjeveledd og tyggemuskler i vår undersøkelse. Vi utfører også omfattende utredning av kjeveleddsmerter og kronisk smertebehandling. Les mer om kronisk smertebehandling og priser. Noen pasienter har krav på refusjon for utredning og behandling av kjeveleddssmerte.

Hvordan kan man forebygge smerte i kjeveledd?

For å unngå unødvendig behandling er det beste å forebygge smerte i kjeveledd. Her er 7 tips for å forebygge smerte i kjeveledd.

 • Tenner skal kun ha kontakt når du spiser
 • Tungen skal være helt avslappet
 • Muskler i ansikt, hode og munnbunn skal være avslappet
 • Behandle evt. hodepine i tide, før den blir kronisk
 • Hold evt. stress på et rimelig nivå
 • Bruke bittskinne iht. instruks
 • Gå til regelmessige kontroller hos tannlege

Ring oss nå, tlf. 22 42 04 16, dersom du har smerte i kjeveledd eller ønsker å forebygge det! Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: mandag 21 juni, 2021