Nerveskader i munn og ansikt

Vi har flere komplekse nervesystemer i munn og ansikt. Alle nervene er sensoriske, og noen er også motoriske.

Nerveskader i munn og ansikt er sjeldent. Man estimerer at 95% av all smerte i munn og ansikt har opphav fra tennene. Deretter er kjeveleddslidelser og muskelsmerter nest vanligst. Andre årsaker er veldig uvanlige og forekommer sjeldent. Allikevel kan smerter eller problemer fra nerveskader være plagsomt for den som er rammet.

Nerveskader

Kroppen har et kompleks system av nerver. Til tross for at våre nerver kun veier ca 2 kg, er det de som kommuniserer fra alle kroppens deler til hjernen. Nervene har tre funksjoner:

  • sensorisk (reagere på indre og ytre stimuli)
  • prosessering (bl.a. bevisstgjøre av sensorisk info)
  • motorisk (kontrollere bevegelse mm.)

Som regel er det nervene som kommuniserer til oss dersom kroppen er skadet. Det kan dog skje at selve nerven blir skadet og det oppstår nerveskader.

Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralgi er sterke, ofte ensidige, korte, smerteanfall i noen av trigeminusnervens deler. Trigeminusnerven er den største av alle hjernenerver. Den deler seg i tre og kalles også trillingnerven: mot øyet, overkjeven og underkjeven.

Illustrasjon av den femte hjernenerve: trillingnerven.
Illustrasjonsbilde av trigeminusnerven (trillingnerven).

Omtrent 15 av 100.000 personer har har trigeminusnevralgi. Det er sjeldent at personer under 40 år rammes. Årsaken til sykdommen er ikke helt klar. Man tror at det kan dreie seg om en overreaksjon på stimuli, hvor berøring misstolkes som smerte. Alternativt kan det være vedvarige nerveskader, som f.eks. trykk på nerven.

Smerteanfallene skjer i perioder. Smerten beskrives som intens, skarp, lynende eller som en elsjokk. Ofte finnes det triggerpunkter som provoseres ofte av enkel berøring. Det kan være å tygge, smile eller å pusse tennene. Noen kan få opp til 100 anfall per dag. Da trigeminusnevralgi er sjeldent, kan man først mistolke smerten som tegn på tannsmerte.

Iblant kan pasienten være overbevist om at smerten skyldes en spesifikk tann. Dersom tannen ikke har en diagnose som tilsvarer symptomene, skal man alltid utelukke trigeminusnevralgi. Å behandle tenner hos pasienter med trigeminusnevralgi har ingen effekt mot symptomene.

Trigeminusnevralgi kan behandles på ulike måter:

  • medisiner som lindrer og reduserer smerteanfallene
  • injeksjon av muskelavslappende middel i smerteområdet
  • nerveblokkade
  • kirurgi (strålekirurgi, kryokirurgi)

Dersom du har kraftig smerte og/eller misstanke om trigeminusnevralgi, ta kontakt med oss snarest. Tlf. 22 42 04 16.

Atypisk odontalgi

Atypisk odontalgi er en betegning på neuvropatisk (sykdom eller nerveskade) eller idopatisk (spontant, uten kjent årsak) smertetilstand i munn og tenner. Smerten er lokalisert til spesifikke tenner eller område av tenner, eller område hvor tenner har blitt trukket eller rotbehandlet. Pasienten kan også oppleve et trykk over samme område. Disse tilstandene kalles:

  • Posttraumatisk trigeminal nevropatisk smerte (PTNP)
  • Vedvarende idiopatisk dentoavleær smerte

Hvor man i den første gruppen kan identifisere tydlig traume som har forårsaket nerveskade, mens det i den andre gruppen mangler tegn på traume.

Nerveskader kan gi smerte.
Nervesmerter kan oppstå både med kjent og ukjent årsak.

Det savnes nok mer forsking på behandling av nevropatisk/idiopatisk tannsmerte, så de behandles foreløpig på lik linje med andre nevropatiske skader. Man kan dog se at rundt halvparten av pasienter med atypisk odontalgi også har temporomandubulær dysfunksjon (kjeveleddslidelser og muskelsmerter).

Den totale smerten kan minskes ved samtidig behandling av disse tilstandene. Noen pasienter opplever positive resultat av parallell behandling med bittskinne. Dersom det er mulig, prøver man å unngå ytterligere behandling i området, da det risikerer å forverre smerten.

Her kan du lese mer om kroniske smertetilstander i munn og kjeve.

Komplikasjoner etter behandling

En type nerveskade som kan oppstå i forbindelse med normal behandling, er nedsatt følelse fra de involverte nervene. Slike nerveskader oppstår vanligst i forbindelse med kirurgisk behandling, og da ofte i forbindelse med fjerning av visdomstenner i underkjeven. Det er dog sjeldent med permanente skader. En studie fra UiO påviste en prevalens av nerveskader på 1,6% ved fjerning av visdomstenner i underkjeven.

I likhet med vår erfaring, konkluderte de med at nerveskader er en sjelden komplikasjon og at de fleste nerveskader er forbigående. De fleste skader tilheler innen 6-12 måneder. Dersom skaden mot formodning skulle vedvare, kan den behandles med softlaser eller i noen tilfeller kirurgi.

For å unngå komplikasjoner i forbindelse med behandling, er det viktig med en klinisk og radiologisk undersøkelse i forkant av behandlingen. Man kan da bedømme tannens relasjon til strukturer og vev for å planlegge behandlingen utifra det. Våre tannleger gjør alltid en nøye evaluering i forkant av behandlingen.

Hvis et kasus anses komplisert har vi et tett samarbeid med endodontist, oralkirurg og radiolog for kompletterende utredning og behandling. Vi ønsker å sikre oss din helse og din trygghet.

Behandling av nerveskader

Det finnes ulike typer behandling av nerveskader, og flere typer nerveskader enn hva som er nevnt her. Riktig diagnose er en forutsetning for god behandling, og riktig diagnose begynner med en undersøkelse.

Ring oss nå om du har flere spørsmål om nerveskader eller ønsker å sette opp en time for behandling av nerveskader tlf. 22 42 04 16. Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: mandag 21 juni, 2021