Bittskinne

Kjeveleddslidelser kan behandles med bittskinne

Bittskinner kan lages både myke og harde. Ulike typer bittskinner har ulik hensikt. De kan beskytte tennene mot slitasje og/eller avlaste kjeveledd og tyggemuskler. 

En bittskinne kan være løsningen på flere problemer i munn og ansikt. Å tygge er et kompleks samarbeid mellom tenner, munnen, kjever, kjeveledd og muskler. Forstyrrelser i tyggefunksjonen kan føre til hodepine, muskelømhet, smerter i kjeveledd eller ansikt og skader på tennene. Et samlebegrep for disse tilstandene og diagnosene er kjeveleddslidelser. 

Etter tannverk er kjeveleddslidelser den vanligste årsaken til at pasienter søker tannlege for smerter. Kjeveleddslidelser rammer 10-15% av befolkningen. Ved mistanke om kjeveleddslidelse, er det viktig å få en nøye utredning for å fastsette riktig årsak og diagnose for kjeveleddslidelser. Bittskinner som brukes i kontaktsport kalles tannbeskyttere og omtales på egen side. 

Det finnes flere ulike årsaker til kjeveleddslidelser. Det kan bl.a. være tannpressing, tanngnissing eller tungepress. Ofte kan det være stressrelatert. Det er alltid viktig å utrede underliggende årsak før man begynner evt. behandling.

Når trenger man en bittskinne?

Etter utredning av kjeveleddslidelser følger man en spesifikk behandlingsprotokoll:

  1. Beroligende informasjon.
  2. Evt. smertelindring.
  3. Bevisstgjøring på evt. uvaner som årsaker symptomer.
  4. Avslapping- og bevegelseøvelser.
  5. Evt. bittskinne (også kalt stabiliseringsskinne)
bittskinne mot myalgi
Muskelømhet og kjeveleddslidelser kan behandles med bittskinne.

Bittskinnen kommer altså til sist, dersom symptomer fortsatt vedvarer etter at man har gått igjennom sykdomsinformasjon, vaneendring og øvelser. Bittskinnen hjelper å avlaste muskler og kjever, beskytter tennene og hjelper også å forandre vaner. 

Alvorlige kjeveleddslidelser kan trenge andre tiltak og behandlinger. Det finnes mange ulike behandlinger, fra injeksjon av muskelavslappende midler til kirurgi av kjeveleddet.

Hvordan lages en bittskinne?

Bittskinner deles som regel inn i to grupper: myke og harde. Myke bittskinner er vanligst for å beskytte mot tannslitasje eller hos barn og ungdommer som ikke er ferdig utvokst i kjeven. 

Harde bittskinner beskytter også mot tannslitasje. I tillegg avlaster de også muskler og kjeveledd. Det forutsetter at bittskinnen har en viss tykkelse og er tykk nok for å gi riktig effekt. Når du bruker en hard bittskinne kan du ikke bite like hardt sammen. Dette avlaster trykk og press på kjeveleddet. I tillegg kan ansiktsmusklene bli mer avslappet.

bittskinne
En bittskinne kan brukes på natten for å avlaste muskler og kjeveledd.

Bittskinner kan lages for å brukes i over- eller underkjeve. Som regel brukes de om natten, når man sover. Vet man med seg selv at man presser eller gnisser tenner på dagtid, og avslapning ikke er nok, kan de brukes da også for å unngå overaktivering av muskler eller kjeve. 

Utlevering av bittskinne

Å lage en bittskinne tar som regel to besøk. På første besøket skanner man begge kjevene og tar biteindeks. Dette sendes så til tanntekniker som lager en bittskinne. På det andre besøket prøver man skinnen på plass og sliper den slik at den for optimal passform og funksjon. Deretter vil man ha etterkontroller. 

Hvordan skal bittskinnen vedlikeholdes?

En bittskinne skal rengjøres daglig. Husk å ikke bruke tannkrem. Tannkremen inneholder mikroskopiske slipemiddler som kan lage unødvendige riper i skinnen. 

Hva koster en bittskinne?

Se våre priser for pris på bittskinne. Noen pasienter kan ha krav på stønad fra HELFO på utredning og behandling med bittskinne.

Hvorfor skal jeg prioritere en bittskinne?

Det er viktig å behandle sykdom så snart det oppstår. Jo lenger man venter, jo mere intensive blir symptomene og jo lenger kan det ta å behandle dem. Vaneendring tar tid, og jo tidligere man begynner, jo tidligere kan man se resultat. Hos noen som har kjeveleddssykdom, kan disken i leddet med tiden bli utslitt. Dersom smerten ikke blir behandlet kan den bli kronisk. Dersom du mistenker en kronisk smerteproblematikk kan du lese mer om det her. 

Har du spørsmål rundt bittskinner eller kjeveleddslidelser? Ring oss på 22 42 04 16. Du kan også bestille time for utredning av kjeveleddslidelser eller kronisk smerteproblematikk her.

Sist endret: mandag 21 juni, 2021