Fylling

Friske, hele tenner med fyllinger.

Fyllinger reparerer skadede tenner. Tannfargede fyllinger gir tilbake tannens form, funksjon og farge. Det finnes flere typer tannfargede fyllinger.

Når trenger man en fylling?

Du trenger en fylling når tannen har en skade. Skaden kan være et hull som må repareres eller et skall som har gått. Andre situasjoner er slitasje som pusseskader eller syreskader. Det kan også være pga. tannskade hvor man har falt, fått et slag mot ansiktet eller på annen måte fått svekket tannen.

reparasjon av frakturert tann med fylling
Før- og etter bilde av en tann med amalgamfylling og fraktur, som har blitt reparert med en fylling i porselen.

Det er viktig å behandle alle skader i munn og tenner så snart som mulig. Ofte er disse skadene asymptomatiske, dvs. man føler ingenting. Etterhvert kommer dog smertene og da har ofte problemet blitt mye større og krever også større behandling.

Hva er en fylling?

En fylling er en tannbehandling som gjenoppretter tannens naturlige form. Den vanligste typen av fyllinger er kompositter. Kompositter er et sammensatt materiale av bl.a. plastikk og keramiske fyllpartikler som gir formbarhet og slitestyrke.

Hvordan legger man en fylling?

Først må man fjerne evt. sykt vev, f.eks. karies. Iblant må man også forme til tannen slik at fyllingen får best mulig feste. Da bruker tannlegen ulike bor. Hvis tannlegen må bruke bor anbefaler vi at man tar bedøvelse først, slik at opplevelsen blir så behagelig som mulig. 

Når tannen er ferdig forberedt trenger man iblant å legge en form rundt tannen, for at fyllingen skal få riktig form. Man tørrlegger også området, da det må være helt tørt for å legge en fylling. 

Tannfylling på jeksel
Før- og etterbilde av to jeksler med hull som har fått fyllinger i kompositt.

Når det er gjort forbereder man tannen først med et middel som gjør at fyllingen får mest mulig feste. Deretter påfører man et lim for at fyllingen skal festes. Til slutt legger man fyllingen i ulike omganger. Mellom hver omgang lyser man på tannen for at materialet skal stivne. Å legge en fylling er et håndverk hvor man arbeider med det øverste laget til å få riktig form og funksjon. 

Til sist fjernes evt. form rundt tannen og fyllingen poleres. Man kontrollerer at pasienten kan bite som normalt og at fyllingen føles bra. 

Porselensfylling

Alternativer til plastfyllinger er fyllinger i porselen og helkeramiske materialer. Porselen er spesialtilpassede fyllinger som kun lages på bestilling av tanntekniker. Porselenfyllinger velger man om fyllingen skal reparere et større område eller om man ønsker å spesialdesigne estetikken. 

Tilnærmingen ligner måten man lager en plastfylling på. Tannlegen forbereder tannen ut fra hvilken type porselensfylling man skal lage. Deretter skanner man tennene og lager et digitalt avtrykk. Avtrykket sendes teknikker som ut fra avtrykket spesialdesigner en fylling i porselen. Denne sendes så til tannlegen som prøver den på plass. Dersom både tannlegen og pasienten er fornøyde limes den på plass og fungerer nå på lik linje med andre fyllinger. Her hos oss på Orbdent Oslo er vi så heldige så vi har alt spesialutstyr på plass for å gi våre pasienter porselensfyllinger uten ventetid.

Inlay fylling i porselen
Mindre fylling i porselen.

Onlay fylling i porselen

Større fylling i porselen. Da porselensfyllinger limes til tannen forutsetter det at det finnes nok med emalje for å få godt nok feste. Dersom man ikke har nok med emalje eller hvis skaden går under tannkjøttet (vanskelig å få tørt), kan det være mer langsiktig å lage en krone.

Porselensfyllinger har ulike navn avhengig hvilken form den har. Inlay er mindre porselensfyllinger i tannen. Onlay er større porselensfyllinger som dekker større delen av tannene. Vonlay er en kombinasjon av skallfasett og en krone som man bruker på jeksler for å bevare mest mulig av tannen. 

Hvor store fyllinger kan man lage?

Det finnes en grense for hvor store fyllinger man kan lage for å sikre langsiktig holdbarhet og funksjon. Er større deler av tannen ødelagt kan det egne seg bedre å lage en porselensfylling. Er det fremsiden av fortennene som er skadet, kan det være mer hensiktsmessig med skallfasetter. Er det meste av tannen ødelagt er det ofte mest langsiktig å lage en ny tannkrone.

Min fylling føles rar?

Har du nettopp fått en fylling kan det være at du var bedøvd og hadde vanskelig for å føle både form og bitt. Ring klinikken så setter de opp en time og kontrollerer det.

Har du hatt en fylling en stund kan det være ulike årsaker som ligger bak. Du kan ha mistet en bit av en fylling, knekt den eller ha hull under den. Vi anbefaler det å sette opp en time for kontroll snarest. Vi ser ofte at pasienter utsetter en kontroll da det oftest ikke gjør vondt der og da, men først tar kontakt når de får vondt. Ofte har problemet da blitt mye større og krever større behandling enn hva som hadde vært nødvendig. ring oss nå, så kan vi se på din fylling.

Hvor lenge holder en fylling?

Hvor lenge en fylling holder er avhengig av hvor godt du passer på den. Den vanligste grunnen til at en fylling går tap er sekundærkaries, dvs. hull under fyllingen. Det kommer av at det mellom tann og fylling finnes mikroskopiske kanter hvor bakteriene gjerne fester seg og lager hull. For å forhindre dette på du være nøye med daglig munnhygiene og avtale regelmessige vedlikeholds kontroller hos tannlege eller tannpleier. 

Kan jeg få en sølvfylling?

Frem til nittitallet vær amalgamfyllinger vanlig. Amalgam ble forbudt i Norge i 2008 av miljømessige årsaker og brukes ikke lenger som fyllingsmateriale. Det brukes fortsatt i andre deler av verden.

Hva koster en fylling?

Du finner pris på fylling i vår prisliste. Prisen avhenger av hvor stor fyllingen er, ofte deler man inn det i flater; en, to eller tre.

De fleste pasienter må betale fyllingbehandling selv, da dette er et behandlingsbehov som kan unngås med god munnhygiene, godt kosthold og regelmessige kontroller hos tannlege. 

Noen pasienter kan få stønad for behandlingen. Det gjelder da skader som er ulykker eller arbeidsskader. Noen pasienter har spesielle sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å få hull i tennene, og disse kan også få stønad til behandling.

Hvorfor skal jeg prioritere en fylling?

Dersom tannen er svekket, enten av et hull eller en annen skade, er risikoen stor for at tannen går i stykker. Blir skaden omfattende kan den kanskje ikke lenger repareres med en fylling, men man må ha en tannkrone.

Hvis tannen går i stykker og man er uheldig, kan tannen sprekke ned på roten. Dersom en tann sprekker ned på roten er den tapt og må trekkes. For å få en ny tann må man enten sette et tannimplantat eller lage en tannbro

Et hull som er ubehandlet blir ofte større. Hvis det ikke stoppes, vokser det inn til tann-nerven. Dette gjør ikke bare vondt, uten må i tillegg behandles med en rotfylling.

Unngå unødvendig behandling ved å reparere skader mens de er små. Invester også i regelmessige undersøkelser.

Ring 22 42 04 16 for å sette opp en time til fylling. Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: torsdag 17 juni, 2021