Undersøkelse

Regelmessig undersøkelse forebygger sykdommer

En tannlegeundersøkelse er første steget til en frisk og sunn munn og et pent smil. Med regelmessig tannhelsesjekk vedlikeholder du din munnhelse.

En undersøkelse hos tannlegen legger grunnlaget for en sunn munn og friske tenner. Det mange ikke vet, er at tannlegen i forbindelse med undersøkelsen kan oppdage tegn til andre sykdommer i kroppen. Ofte til og med før pasienten kjenner seg syk. I dialog med fastlege kan man finne riktig behandling på et tidlig stadium – slik at man forhåpentligvis ikke trenger å bli syk. Eksempler på sykdommer som tannlegen kan oppdage er: diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og søvnforstyrrelser (søvnapné).

Er en undersøkelse en undersøkelse?

Det finnes ulike typer av undersøkelser:

 • Akutt undersøkelse
 • Undersøkelse av en enkelt tann/problemstilling
 • Komplett tannlegeundersøkelse (munn- og tannhelsesjekk)

Akutt undersøkelse

akutt undersøkelse
Akutt undersøkelse utreder akutte smerter og plager.

En akutt undersøkelse utføres i forbindelse med en akuttime. Hovedfokus er å stille diagnose på det akutte problemet, og foreslå mulige behandlingsalternativ, slik at smertestillende akuttbehandling kan påbegynnes snarest. Etter akuttbehandling anbefaler vi en fullstendig undersøkelse som inkluderer utredning. Hvorfor fikk du akutte plager og hvordan kan du unngå å få samme problemer på nytt? Finnes det andre sykdommer hos pasienten som  fortsatt er symptomfrie?

Undersøkelse av enkelttann/problemstilling

Undersøkelse av frakturert framtann.
Undersøkelse av enkelttann; her en fortann som har frakturert.

En undersøkelse av enkelttann/problemstilling fokuserer på et spesifikt problem som pasienten har. Man stiller evt. diagnose, forklarer sykdommen og mulige behandlingsalternativ.

Munn- og tannhelsesjekk

For å beholde en god munn- og tannhelse og et smil du trives med, bør du ha regelmessige undersøkelser. Her forklarer vi hva som inngår i en tannlegeundersøkelse hos oss og hvorfor det er så viktig.

All tannbehandling starter med en undersøkelse. Første delen av undersøkelsen er en samtale. Det første vi gjør er å spørre deg om dine behov, om det er noe spesielt du ønsker å diskutere eller noe du vil at vi ser ekstra på. Har du tannlegeskrekk eller føler du uro i forbindelse med behandling, er det viktig at du sier fra tidligst mulig.

Munnen er en del av kroppen, og munnens og tennenes tilstand påvirkes i stor grad av ulike helsetilstander og medikamenter. Derfor spør vi også om din generelle helse og eventuelle medisiner du tar. Det er viktig at du tar med en oppdatert medisinliste. Vi trenger videre å vite om du har noen allergier. Vi trenger også å vite om evt. tobakk- eller alkoholbruk, eller bruk av rusmiddel, da dette også påvirker din munnhelse i stor grad.

Dette inngår i en komplett tannlegeundersøkelse:

Klinisk undersøkelse

klinisk tannlegeundersøkelse
En fullstendig tannlegeundersøkelse er mer enn bare tenner.
 • Palpasjon av lymfekjertler og inspeksjon av ansiktet for å avdekke evt. asymmetrier.
 • Undersøkelse av kjeveledd og tyggemuskler for å utrede evt. overbelastning.
 • Kontroll av innsiden av lepper, gane, tannkjøtt, munngulv og tunge for å se om det finnes tegn til sykdom.
 • Undersøkelse av hvordan overkjevens og underkjevens tenner jobber sammen for å se hvordan bittet er.
 • Tennene undersøkes og evt. tidligere tannbehandling du har fått registreres (f. eks. fyllinger, fasetter, kroner eller broer). Vi ser bl. a. etter tegn til hull, sprekker, frakturer eller misfarging.
 • Festet rundt tennene dine måles for å kontrollere evt. tegn på tannkjøttbetennelse og tannløsning, eller evt. risiko for dette. 
 • Vi kontrollerer også munnhygienen, hvis og hvor det evt. er plakk eller tannstein.

Kliniske foto og røntgenbilder

tannlegeundersøkelse i Oslo med panoramarøntgen
Eksempel på oversiktsbilde i forbindelse med undersøkelse.
 • Kliniske foto av ansikt, munn og tenner for å få et helhetsbilde (ved behov). 
 • Har du alle tenner, tar vi minst fire røntgenbilder for å undersøke om du har hull i tennene og se på tennenes feste i kjevebeinet. På bildene kan vi også se om det er noen forandringer i kjevebeinet som må utredes nærmere, eller om det finnes tannstein under tannkjøttet som må fjernes.
 • Dersom du har store fyllinger og kroner eller rotfyllinger i dine tenner, anbefaler vi ekstra kontroll av disse tennene. Dette for å sikre oss om at du ikke har en infeksjon i kjevebeinet. En ekstrakostnad tilkommer for bilder utenom standardpakken.
 • Et oversiktsbilde av begge kjever (OPG eller panoramarøntgen) kan tas for å kontrollere at det ikke finnes skjulte infeksjoner eller sykdommer i kjevene. En ekstrakostnad tilkommer for panoramarøntgen.

Sykdomsinformasjon og hygieneinstruksjon

munnhygieneinstruks i forbindelse med tannlegeundersøkelse
Munnhygieneinstruks er en del av tannlegeundersøkelsen.
 • Tips og instruksjon hvis det er noe du kan forbedre med din munnhygiene.
 • Du vil få individuelle råd om hvordan du skal bruke fluor og i tillegg blir du anbefalt en fluorbehandling tilpasset dine tenner og behov.
 • Dersom du har hull i tennene, diskuterer vi sammen ditt kosthold og gir deg tilpassede råd for hvordan du kan minske risikoen for at hullene skal bli større eller flere.

Terapidiskusjon og behandlingsplan

 • Sammen diskuterer vi den beste behandlingen og legger opp en plan for videre fremdrift. 
 • Du får et prisoverslag.
 • Dersom du ønsker kan vi hjelpe til med et rentefritt lån.
 • Du kan om du ønsker få en utskrift av både utført behandling og funn, sammen med behandlingsplanen videre.

Etter undersøkelsen gjør vi en risikovurdering av din munn- og tannhelse. Vi bedømmer hvor høy risikoen er for at du skal få hull i tennene, tannkjøttssykdommer eller andre munn-, tann- eller kjeveproblemer i fremtiden. 

Vi gir råd om hvor ofte akkurat du trenger å besøke tannlege eller tannpleier. Dette for å få de absolutt beste forutsetningene for en frisk munn og et smil du trives med. Vi tar ansvar og sørger for at du bli innkalt til neste undersøkelse når det passer best for deg og dine behov. 

Hva koster en tannlegeundersøkelse?

Vi har faste priser på våre undersøkelser. Du finner mer informasjon i prislisten. Noen pasienter har krav på stønad til tannbehandling, og vil da få tilsvarende beløp trukket fra prisen.

Hvorfor skal jeg prioritere en munn- og tannhelsesjekk?

I dag viser forskning langt mer at munnen er en del av kroppen. Mange sykdommer i resten av kroppen kan oppdages i munnen. Samtidig er sykdommer i tenner, kjeve og slimhinne ofte uten symptomer i et tidlig stadium av sykdommen. Ofte føler man ingenting av hverken hull i tennene eller tannløsning i begynnelsen. Derfor er det viktig med regelmessige kontroller og vedlikeholdsundersøkelser, for å oppdage sykdommer på et tidlig stadium. Dersom man unngår regelmessige helsekontroller, er det risiko for at små problemer blir store. Og det er da man risikerer tannverk, tannsmerte og unødvendig akuttbehandling. 

God egenhygiene, forebyggende behandling og tannpleie, i kombinasjon med regelmessig munn- og tannhelsesjekk er den beste investeringen du kan gjøre for en sunn munn og friske tenner. Vi vil hjelpe deg å få en frisk munn som du kan spise, snakke og smile med livet ut!

Ring oss i dag for å sette opp en time til undersøkelse! Tlf. 22 42 04 16. Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: torsdag 17 juni, 2021