Friskere pasienter med et engasjert og dedikert team som gir “det lille ekstra”

Vårt team ønsker å gi deg en behagelig, hyggelig og smertefri opplevelse som gir deg en frisk munn og et pent smil. Vi ønsker å yte den beste servicen og kvalitet til våre pasienter. I ethvert møte med oss ønsker vi at du får en unik “WOW-opplevelse” som gjør at du smiler bredt!

Vi har siden 1994 jobbet med pasienter i Oslo sentrum. Teamet ønsker at du skal ha en god opplevelse når du kommer til oss, så ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker hjelp til et sunt og friskt smil. Du finner vårt tannlegesenter sentralt i Oslo sentrum ved Egertorget.

Teamet

Orbdent Oslo sitt team består av mennesker som er engasjerte og dedikerte. Vi har tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, resepsjonister og administrasjon som sørger for at du skal få den beste opplevelsen hos oss. Sammen skaper vi et hyggelig miljø hvor vi trives med hverandre, og du trives godt hos oss.

Pasienter

Mange av våre pasienter har vært faste pasienter fra mange år tilbake. Over tid har vi blitt en familiepraksis hvor hele familien eller kollegene går. Vi tar samtidig imot nye pasienter, uansett om du ønsker en rens, finne deg en fast tannlege eller har akutte eller mer avanserte problemstillinger. Da vi har mange års erfaring av kronisk smertebehandling får vi både pasienter og henvisninger fra hele landet. Vi jobber nå for å tilknytte oss flere spesialister og vil da kunne ta imot henvisninger innen flere områder. Fast eller ny pasient, du er alltid hjertelig velkommen til oss!

Teknologi

Vi jobber med den nyeste teknologien og strever etter å ligge i forkant av bransjen. På klinikken har vi eget laboratorie, digital røntgen og digitale avtrykksmetoder. Vi jobber for at alle prosesser skal digitaliseres og bli så smarte og komfortable for deg som mulig.

Behandlinger og tjenester som vi tilbyr er av den høyeste kvalitative standard. Behandlingen skal være basert på de siste vitenskapelige data og erfaringsgrunnlag. Denne behandlingen skal ha langvarig verdi for de pasientene vi behandler. Å føle, tjene og tilfredsstille den enkeltes behov, gjør at vi er blant de ledende innen private tannhelsetjenester.

Klinikken

Vårt tannhelsesenter ligger meget sentralt i Øvre Slottsgate 18-20 ved Egertorget på Karl Johan. Vi ligger i andre etasje og har god adkomst med heis.

Vi gir våre pasienter råd og veiledning rundt alle sider ved deres tannhelse. Fokus vil alltid være rettet mot forebyggende behandling da dette gir den enkelte bedre tannhelse, mindre behandling og lavere behandlingskostnader. Vårt team gir også veiledning om alternative behandlingsprosedyrer som er tilgjengelig for pasientene. Hver dag ser vi at tannhelsen påvirker den generelle helsen. Vi mener at god tannhelse kan gi god allmenn helse og økt livskvalitet. Vårt mål er at du skal ha en frisk munn, et pent smil, en sunn allmennhelse og god livskvalitet!

Vår visjon

Vi bygger vår virksomhet på verdiene til Orbdent: livskvalitet, bærekraftig utvikling og mangfold. Visjonen vår er en bedre og mer bærekraftig verden. Vår misjon er å tilby innovative, helsefremmende løsninger.

Våre verdier

God livskvalitet kan oppnås ved god helse, gode relasjoner, personlig utvikling, trygghet, mening og tilfredshet i livet. Helse påvirkes av ulike faktorer (1) som menneskets biologi, miljø, livsstil og helseorganisasjoner (2). I vårt arbeid ønsker vi å fokusere på helsefremmende løsninger, både for pasienter og personell.

Bærekraftig utvikling er en forutsetning for at vi skal kunne skape og beholde en god livskvalitet for oss og kommende generasjoner. Vi vil bidra til en utvikling hvor vi kan møte dagens og morgendagens behov, uten å kompromisse med fremtidige generasjoners evne og forutsetninger til å møte sine egne behov. 

Mangfold øker kreativiteten og resultatene i en bedrift. Samtidig fører mangfold til økt mellommenneskelig forståelse og bidrar til en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi i Orbdent er stolte av vårt rike mangfold av ulike etnisiteter, alder, religioner og kjønn. Dette har skapt en utviklende og innovativ arbeidsplass som kan være et forbilde for andre organisasjoner. 

Ved å utgå fra disse verdiene i et helsefremmende arbeid, bygger vi en inkluderende, bærekraftig og resilient fremtid for menneskene og planeten.

Vårt mål

Vi ønsker å vare førstevalget innen tannhelse, for både pasienter og personell, som ønsker en bedre og mer bærekraftig verden.

En frisk munn og en frisk kropp

For at vi mennesker skal leve bedre og mer bærekraftig, trenger vi god helse og god livskvalitet. For en god helse og god livskvalitet trenger vi en frisk munn, frisk kropp, friskt samfunn og en frisk verden. Når vi mennesker lever bedre og mer bærekraftig, kan vi fokusere på å løse store globale utfordringer,  for å bidra til et friskt samfunn og en frisk verden. 

Munnsykdommer er blant de vanligste sykdommene i verden (3). Munnsykdommer som hull i tennene og tannløsning er samtidig de tidligste og mest vanlige tegn på behov av vedvarende vaneendring. Med helsefremmende løsninger, som forebygger orale sykdommer, kan vi samtidig forebygge andre sykdommer. Nøkkelen til å forebygge sykdom er å endre eller forbedre sine vaner og velge mer helsefremmende alternativ. Vaneendring er en forutsetning for å få langsiktig gode resultater og begynner ofte med forebyggende helsearbeid. Når 10% av befolkningen har fått bedre vaner, vil også majoriteten følge etter (4).

Et frisk samfunn og en frisk verden

For et friskt samfunn og en frisk verden, må vi løse dagens og fremtidens utfordringer. Store globale utfordringer – som global oppvarming, klima katastrofer, krig, pandemier og antibiotikaresistens – fører til store urettferdigheter og en ustabil verden. Når klimaet blir varmere, kan det føre til bl.a. tørke, sult, skogbranner, flom og orkan, som fører til fattigdom, sykdommer, konflikter, migrasjon- og flyktningkriser. 

IPCC (5) mener at vi må begrense global oppvarming ved å redusere drivhusgasser, deriblant kulldioksid, innen 2030 (6). Dette krever tiltak på flere nivåer, og innebærer at alle individer, organisasjoner og land må ta ansvar for å etablere vaner som er sunnere og mer bærekraftige. 

En av de mest effektive strategiene for å begrense klimaendring er å plante trær. Studier mener at verden har kapasitet for å øke treplantingen med 25%, noe som skulle redusere kulldioksid i atmosfæren med 25% (7). I tillegg har treplanting andre positive effekter, som å skape arbeid og motvirke fattigdom. Trær stabiliserer også nærmiljøet ved å motvirke erosjon av jord og ernæring, og øker biologisk mangfold. I tillegg forbedres jordkvaliteten og mikroklima rundt treet. Som en bonus produserer også trær oksygen og mat, som vi alle trenger for å overleve. 

Veldedighet

I organisasjonen har vi mange medarbeidere som engasjert seg lokalt for å bedre tannhelsen for pasienter i utfordrende økonomiske. Mange medarbeidere har også engasjert seg utenlands med frivillig-arbeid, bl.a. i Etiopia, Jamaica og Nicaragua.

Utover dette jobber vi nå aktivt i organisasjonen for å skape forutsetninger å plante et tre for hver pasient som velger oss, blir hos oss, og anbefaler oss videre.

Hva kan du som pasient gjøre?

Ved gode munnhygienerutiner og forebyggende helsetiltak blir du både friskere og konsumerer minde tannhelse- og helsetjenester. Når du er friskere, har du ofte det bedre, får bedre livskvalitet og har mer energi for å ta bevisste valg. Som et resultat får du en mer bærekraftig livsstil. På samme måte vil du være et godt forbilde og bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. Ved å velge en klinikk som jobber for en bedre og mer bærekraftig verden bidrar du til å skape arbeid og lede tannhelsebransjen i samme retning.

Ring oss for mer informasjon tlf. 22 42 04 16 eller bestille time online.

Fotnote

(1) Laframboise, Hubert L., Health Policy. Breaking It Down Into More Manageable Segments. Journal of the Canadian Medical Association, February 3, 1973.

(2) Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada, 1974.

(3) World Health Organization. (24.09.2018). Oral Health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

(4) Xie, S. Sreenivasan, G. Korniss, W. Zhang, C. Lim, and B. K. Szymanski. Social consensus through the influence of committed minorities. Phys. Rev. E 84, 011130 – Published 22 July 2011.

(5) The Intergovernmental Panel on Climate Change, the United Nations body for assessing the science related to climate change.

(6) IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

(7) J-F. Bastin, Y. Finegold, C. Garcia, D. Mollicone, M. Rezende, D. Routh, C M. Zohner, T M. Crowther. The global tree restoration potential. Science 05 Jul 2019: Vol. 365, Issue 6448, pp. 76-79. DOI: 10.1126/science.aax0848

(8) Brukere defineres her, og fortløpende, som pasient, medarbeider og/eller samarbeidspartner.

Sist endret: tirsdag 5 mai, 2020
Publisert av: Sara Nordevall