Orbdent Academy

Våre kurs utvikler og bredder din kompetanse

Nøkkelen til vår suksess er en lærende organisasjon som investerer i utvikling og utdanning av våre medarbeidere. Dette har resultert i en sterk, organisk vekst og vil legge til rette for videre økning.

Vi har flere kurs og programmer, både for våre medarbeidere og utenforstående kolleger. Vi ser frem til å samarbeide med kolleger, bygge nettverk og utvikle en plattform for innovativ læring og utvikling i helsebransjen.

Sted

Vi holder mindre kurs på våre klinikker og større kurs i våre flotte konferanselokaler på Oslo Tannlegesenter, midt i Vika, med kort vei fra Nasjonaltheatret. Her har vi plass til over 50 personer og mulighet for live-kirurgi under våre forelesninger.  Vi har også mulighet for hands-on kurs. For  leverandører finnes det muligheter til utstilling i mingel-området.

Introduksjonsprogram

Vi tilbyr alle våre nye medarbeidere å dra nytte av vårt introduksjonsprogram. Innledningsvis begynner man med observasjon av erfarne kolleger, gjennomgang og drøfting av pasientkasus og andre kasus som er relevante for vårt daglige arbeid. Vi bruker utmaningsbasert læring (UBL) når vi diskuterer de ulike kliniske og praktiske kasusene. Programmet er til en viss grad åpen for tilpassing etter deltakernes ulike behov.

Skreddersydde kurs

Vi har kurs som vi skreddersyr for våre medarbeidere. Hver person har forskjellige behov og forutsetninger, og dermed trengs individuell kurs og / eller veiledning. I tillegg støtter vi eksterne kurs holdt av Tannlegeforeningen eller andre etablerte aktører. Våre tannleger sponses vanligvis med 50% av kurskostnaden for ett kurs i året, dersom kurset anses som nødvendig for tannlegens og klinikkens utvikling.

Internutdanning

Vi har to interne kursdagers per år. Temaet for dagen er bestemt av personalet. Vi bruker ofte PBL, men har også forelesninger, hands-on, rollespill og andre pedagogiske metoder avhengig av formålet for kurset.

Da vi har spesialister i vår organisasjon, har våre tannleger muligheten til å følge med henviste pasienter for å lære mer om den henviste behandlingen. Vi støtter alle våre medarbeidere med personlig og faglig utvikling. Vi ønsker at våre medarbeidere er i stadig og kontinuerlig utvikling, og vi vil sørge for at pasientene får den beste servicen og kvaliteten på behandlingen.

Gjesteforelesere

Vi har tatt imot gjesteforelesere, og er glade for å ta imot flere i fremtiden. Vi ser at våre gjesteforelesere er engasjert i faget sitt, inspirerer publikum og tar i bruk ny kunnskap. Aktuelle emner spenner fra seneste forsking innen spesifikke behandlinger, fotografering, psykologi og kommunikasjon, økonomi, materialvitenskap, hygiene, journalføring og trygderefusjon.

Eksterne kurs

Vi tror på utveksling av kunnskap og er åpne for å holde eksterne kurs for kolleger som trenger å effektivisere og utvikle sine virksomheter. Vi har vært aktive i en av de mest utfordrende markeder i Skandinavia og har erfaring i alt fra rekruttering og utvikling av personale, markedsføring, virksomhetseffektivisering, til oppgradering av klinikker samt planlegging og bygging av nye. Følg linken for mer informasjon om effektivisering eller effektiv klinikkdrift.

Kontakt oss for mer informasjon.

Sist endret: onsdag 12 mai, 2021