Vårt mål

An organisation where you come first

Orbdent er i dag en av de raskest voksende tannhelseorganisasjonene i Skandinavia. Vårt mål er å bli ditt førstevalg, uansett om du er pasient eller helsepersonell.

Vi fokuserer på forebyggende behandling, fremragende service og kvalitet, samtidig som vi alltid husker våre kjerneverdier: livskvalitet, bærekraftig utvikling og mangfold.

Vår historie

Orbdent ble startet av de svenske tannlegene Sara Nordevall og Amjad Hosseini. Som tannleger hadde de en mulighet for målrettet arbeid i den skandinaviske tannhelsebransjen. Med ambisjon om å endre hvordan vi ser og konsumerer tannhelse, ble det første pilotprosjektet lansert i 2011. Prosjektet ble en suksess og ledet til at de bygget flere tannlegesenter ut i fra samme tema.

Med bred erfaring fra ulike forretningsfaser, som start-up, overtakelse, partnerskap og oppkjøp for å nevne noen, har de hatt mulighet til å designe en modell for det «ideale tannlegesenteret». Denne modellen har siden den gang blitt perfeksjonert for å tilby en fremgangsrik, skalerbar forretningsmodell som er tilpasset det skandinaviske markedet.

Som aktive tannleger savnet de et tett, tverrfaglig samarbeid mellom ulike helsepersonell når de behandlet sine pasienter. De bestemte seg for å sette et ambisiøst mål om å samle tannleger, leger, psykologer og annet helsepersonell under samme tak. Med dette ble servicen og kvaliteten på helsehjelpen for pasientene enda større, samtidig som det skapte et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø for personalet.

Fremtidens tannhelsetjenester

I forbindelse med at både pasientgrunnlaget og teamet vokste raskt, ga det også et økt behov for et smart drift- og kvalitetssikringssystem. Da det ikke fantes et egnet system på markedet som tilsvarte deres høye krav, besluttet de å utvikle sitt eget system: Anita Systems. Navnet Anita kommer av det latinske ordet sanitas, som betyr helse. Anita har integrert alt som trengs for å drive og lede utviklingen av fremtidens tannhelseorganisasjoner.

You’ll only need Anita.

Ved å fokusere på forebyggende helsearbeid og behandling, øker pasientenes helse og velvære, og i tillegg deres livskvalitet. Friske og glade pasienter bidrar til utviklingen av samfunnet, istedenfor å skape et unødvendig høyt behov for helse- og tannhelsetjenester. Vi i Orbdent mener at nøkkelen til et friskere og gladere samfunn, og en friskere og gladere verden, ligger i forebyggende tjenester og behandling hvor vi ser hele mennesket.

Vår visjon

Vår visjon er en friskere, gladere verden hvor vi lever bedre og mer bærekraftig.

Vår misjon

Vår misjon er å tilby innovative, tilgjengelige og attraktive helseforbedrende løsninger.

Vårt mål

Vårt mål er å bli førstevalget innen tannhelse for pasienter og personell som ønsker en bedre og mer bærekraftig verden.

Våre verdier

Grunnpilarene i Orbdent er våre tre kjerneverdier: livskvalitet, bærekraftig utvikling og mangfold. Vi mener at disse verdiene er forutsetningen for å bygge en organisasjon som har ambisjon om å forbedre global helse, og som helsepersonell, vet vi at friskere mennesker også betyr en friskere planet.

Livskvalitet

God helse er forutsetning for en god livskvalitet.
Vi hjelper våre pasienter til en god livskvalitet.

God helse er en forutsetning for en høy livskvalitet. Sunn kropp og sunt sinn gir oss energi og livsglede. For å ha god helse, er det viktig å forebygge sykdommer og få behandling på et tidlig stadium. Vi ønsker å bygge et solid team hvor helsepersonell fra ulike sektorer møtes, utveksler erfaringer og kunnskap.

Et team som arbeider sammen for å skape fremtidens helseorganisasjon. En tverrfaglig, lærende og global organisasjon er forutsetningen for kontinuerlig innovasjon og utvikling av fremtidens helsetjenester.

For å hjelpe pasientene på mulig best måte, er det en forutsetning at også våre medarbeidere har en høy grad av livskvalitet. Derfor legger vi stor vekt på individuell utvikling, arbeid-livsbalanse og et sunt arbeidsmiljø. Vi søker deg som ønsker å bidra til utviklingen av Skandinavias fremtidige helseorganisasjon.

Bærekraftig utvikling

Holdbar behandling er framtiden!
Forebyggende og langsiktig investering i helse og innovasjon er forutsetning for bærekraftig utvikling.

Jordens ressurser er knappe, og i mange år har overdrevet forbruket av ressursene. For å skape en bedre fremtid for oss selv og kommende generasjoner, må vi, våre virksomheter og samfunnet ta ansvar og tenke og handle grønt.

Vi vil bidra til en utvikling hvor vi kan møte dagens og morgendagens behov, uten å kompromisse med fremtidige generasjoners evne og forutsetninger til å møte sine egne behov. Det innebærer at vi vil strebe etter å bygge en inkluderende, bærekraftig og fleksibel fremtid for mennesker og planeten.

I våre virksomheter optimaliserer vi eksisterende ressurser og prøver å minimere sløsingen av energi, vann og materialer. Våre klinikker er sentrumsnære og lett tilgjengelige med offentlig transport, noe som reduserer behovet for biltransport for våre pasienter og medarbeidere. Samtidig tilbyr vi våre pasienter timer på kvelden og helgene, noe som gir pasientene mulighet for å legge besøket hos oss i forbindelse med et andre ærend. Våre klinikker er i bruk 13-16 timer i døgnet, også i helgene. Dette reduserer sterkt vårt energibehov per behandler.

Vårt mål er fullt digitale klinikker som minimerer bruken og behovet for papir, energi og forbruksmateriell. Ta kontakt med oss dersom du brenner for å en mer bærekraftig utvikling innen tannhelse.

Mangfold

Mangfold er vår styrke.
Mangfold er vår styrke.

Både forskning og erfaring viser at mangfold øker kreativiteten, produktiviteten, effektiviteten og forbedrer gruppedynamikken. Som organisasjon ønsker vi å være en modell for integrasjon og samarbeid mellom mennesker med ulike kulturer, bakgrunn, kjønn, alder og erfaringer.

Videre ønsker vi å koble sammen ulike yrker i et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten. Vi ser at det fører til økt kreativitet og forståelse, som strekker seg utover arbeidsplassen, og videre inn i familier, hjem og samfunnet som helhet.

Vinnere av Mangfoldsprisen 2020

Vi er veldig stolte vinnere av Mangfoldsprisen i Oslo for store virksomheter 2020. Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

Orbdents gründere mottar Mangfoldsprisen 2020
Orbdents gründere tannlege Sara Nordevall og Amjad Hosseini mottok Mangfoldsprisen 2020.

«Juryens begrunnelsen er som følger: Orbdent er en virksomhet med høyt akademisk nivå, og som har hatt en voldsom vekst siden sin oppstart. Av de ansatte er en rekke nasjonaliteter representert, og de har i svært stor grad mangfold på ledernivå. Juryen applauderer handlekraften de har vist ved å selv starte opp en virksomhet der arbeidsmarkedet viste et hull, der initiativtakerne selv opplevde utfordringer med å bli inkludert i norsk arbeidsliv. Orbdent jobber bevisst og systematisk med mangfold, og viser dette tydelig i sin profilering og sitt verdigrunnlag.»

Kontakt oss for mer informasjon.

Sist endret: onsdag 12 mai, 2021