Vårt mål

An organisation where you come first

Orbdent er idag en av de raskest voksende tannhelseorganisasjonene i Skandinavia. Vårt mål er å bli ditt førstevalg, uansett om du er pasient eller helsepersonell.

Vi fokuserer på forebyggende behandling, fremragende service og kvalitet, samtidig som vi alltid husker våre kjerneverdier: livskvalitet, bærekraftig utvikling og mangfold.

Vår historie

Orbdent ble startet av de svenske tannlegene Sara Nordevall og Amjad Hosseini. Som tannleger hadde de en mulighet for målrettet arbeid i den skandinaviske tannhelsebransjen. Med ambisjon om å endre hvordan vi ser og konsumerer tannhelse, ble det første pilotprosjektet lansert i 2011. Prosjektet ble en suksess og ledet til at de bygget flere tannlegesenter utifra samme tema.

Med bred erfaring fra ulike forretningsfaser, som start-up, overtakelse, partnerskap og oppkjøp for å nevne noen, har de hatt mulighet til å designe en modell for det “ideale tannlegesenteret”. Denne modellen har siden den gang blitt perfeksjonert for å tilby en fremgangsrik, skalerbar forretningsmodell som er tilpasset det skandinaviske markedet.

Som aktive tannleger savnet de et tett, tverrfaglig samarbeid mellom ulike helsepersonell når de behandlet sine pasienter. De bestemte seg for å sette et ambisiøst mål om å samle tannleger, leger, psykologer og annet helsepersonell under samme tak. Med dette ble servicen og kvaliteten på helsehjelpen for pasientene enda større, samtidig som det skapte et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø for personalet.

Fremtidens tannhelsetjenester

I forbindelse med at både pasientgrunnlaget og teamet vokste raskt, ga det også et økt behov for et smart drift- og kvalitetssikringssystem. Da det ikke fantes et egnet system på markedet som tilsvarte deres høye krav besluttet de å utvikle sitt eget system: Anita Systems. Navnet Anita kommer av det latinske ordet sanitas, som betyr helse. Anita har integrert alle deler som trengs for å drive og lede utviklingen av fremtidens tannhelseorgansasjoner.

You’ll only need Anita.

Ved å fokusere på forebyggende helsearbeid og behandling, øker pasientenes helse og velvære, og i tillegg deres livskvalitet. Friske og glade pasienter bidrar til utviklingen av samfunnet, istedenfor å skape et unødvendig høyt behov for helse- og tannhelsetjenester. Vi i Orbdent mener at nøkkelen til et friskere og gladere samfunn, og en friskere og gladere verden, ligger i forebyggende tjenester og behandling hvor vi ser hele mennesket.

Vår visjon

Vår visjon er en friskere, gladere verden hvor vi lever bedre og mer bærekraftig.

Vår misjon

Vår misjon er å tilby innovative, tilgjengelige og attraktive helseforbedrende løsninger.

Vårt mål

Vårt mål er å bli førstevalget innen tannhelse for pasienter og personell som ønsker en bedre og mer bærekraftig verden.

Våre verdier

Grunnenpilarene i Orbdent er våre tre kjerneverdier: livskvalitet, bærekraftig utvikling og mangfold. Vi mener at disse verdiene er forutsetningen for å bygge en organisasjon som har ambisjon om å forbedre global helse, og som helsepersonell, vet vi at friskere mennesker også betyr en friskere planet.

Livskvalitet

God helse er forutsetning for en god livskvalitet.
Vi hjelper våre pasienter til en god livskvalitet.

God helse er en forutsetning for en høy livskvalitet. Sunn kropp og sinn gir oss energi og livsglede. For å ha god helse, er det viktig å forebygge sykdommer og sette inn sykdomsbehandling i et tidlig stadium. Vi ønsker å bygge et solid team hvor helsepersonell fra ulike sektorer møtes, utveksler erfaringer og kunnskap.

Et team som arbeider sammen for å skape fremtidens helseorganisasjon. En tverrfaglig, lærende og global organisasjon er forutsetningen for kontinuerlig innovasjon og utvikling av fremtidens helsetjenester.

For å hjelpe pasientene på den beste måten, er det en forutsetning at også våre medarbeidere og vårt personale opplever en høy grad av livskvalitet. Derfor legger vi stor vekt på individuell utvikling, arbeid-livsbalanse og sunt arbeidsmiljø. Vi søker deg som ønsker å være bidra til utviklingen av Skandinavias fremtidige helseorganisasjon.

Bærekraftig utvikling

Holdbar behandling er framtiden!
Forebyggende og langsiktig investering i helse og innovasjon er forutsetning for bærekraftig utvikling.

Jordens ressurser er knappe, og i mange år har vi hatt en overdreven ressurskonsumpsjon. For å skape en bedre fremtid for oss selv og kommende generasjoner, må vi, våre virksomheter og samfunnet ta ansvar og tenke og handle grønt.

Vi vil bidra til en utvikling hvor vi kan møte dagens og morgendagens behov, uten å kompromisse med fremtidige generasjoners evne og forutsetninger til å møte sine egne behov. Det innebærer at vi vil strebe etter å bygge en inkluderende, bærekraftig og fleksibel fremtid for mennesker og planeten.

I våre virksomheter, bruker vi våre eksisterende ressurser optimalt og prøver å minimere sløsing av energi, vann og materialer. Våre klinikker er sentrumsnære og lett tilgjengelige med offentlig transport, noe som reduserer behovet for biltransport for våre pasienter og medarbeidere. Samtidig tilbyr vi våre pasienter timer på kveld og helg, noe som gir våre pasienter mulighet for å legge sitt besøk hos oss i forbindelse med et annet ærend. Våre klinikker er i bruk 13 timer i døgnet, også i helgene. Dette reduserer sterkt vårt energibehov per behandler.

Vårt mål er fullt digitale klinikker som minimerer bruken og behovet for papir, energi og forbruksmateriell. Ta kontakt med oss dersom du brenner for å implementere bærekraftig utvikling innen tannhelse.

Mangfold

Mangfold er vår styrke.
Mangfold er vår styrke.

Både forskning og erfaring viser at mangfold øker kreativiteten, produktiviteten, effektiviteten og forbedrer gruppedynamikken. Som organisasjon ønsker vi å være en modell for integrasjon og samarbeid mellom mennesker med ulike kulturer, bakgrunn, kjønn, alder og erfaringer.

Videre ønsker vi å integrere ulike typer yrker i et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten. Vi ser at dette fører til økt kreativitet og forståelse som strekker seg utover arbeidsplassen, og videre inn i familier, hjem og samfunnet i sin helhet.

Kontakt oss for mer informasjon.

Sist endret: torsdag 4 februar, 2021