Sovnapné

Sovnapné er pustestopp om natten. Dette påvirker både hjertet og livskvaliteten negativt.

Søvnapné eller obstruktiv søvnapné betyr at man har pustestopp om natten. Disse pustestoppene varierer i hvor lenge de varer og hvor hyppig man har de. Det er store mørketall her og man vil anta at mange går rundt med uoppdaget søvnapné. Mange har kanskje hørt at dette ofte rammer eldre menn som gjerne er noe overvektige, men det kan også ramme unge voksne i 30 års alder og kvinner. Det som skjer er at tungen faller bak i svelget og blokkerer for luftveiene om natten.

De vanligste tegnene på at man kan ha søvnapné er at man føler seg lite uthvilt selv om man har fått flere timers søvn. Ofte sovner man på dagtid, når man f.eks sitter i en stol eller dupper av på jobben. Har man ubehandlet søvnapné kan man risikere å sovne bak rattet, noe som kan få alvorlige følger for deg og andre.

Søvnapné påvirker hjertet negativt og er livsforkortende. Dette grunner seg i langvarig manglende oksygenopptak om natten, hvilket ikke er bra for cellene i kroppen vår. Mange kan også oppleve kombinasjon av snorking og sovnapné.

For helsen og livskvaliteten er det viktig å behandle sovnapnén i tiden. For man behandler sovnapné er det viktig å utrede hvilken grad av alvorlighet man har, ved alvorlig sovnapné kan det egne seg bedre å behandle med CPAP. Mild sovnapné kan behandles med sovnapnéskinner. Søvn vil være et tema under undersøkelser som gjøres hos oss og vi behandler også våre pasienter med søvnapnéskinne.

Bestill time nå dersom du plages av sovnapné og vil kontrollere munnhelsen.

Sist endret: tirsdag 5 mai, 2020
Publisert av: Sara Nordevall