Munnsykdommer

Munnen er en del av kroppen og den forteller oss mye om vår generelle helse.

Visste du at man kan oppdage tegn til underliggende sykdommer som diabetes, mage- og tarmsykdom og alvorlig vitamin/mineralmangel, ved å undersøke munnhule og svelg? Sykdommer i munnen vil også påvirke resten av kroppen vår og ha en negativ innvirking på f.eks hjerte- og karsykdommer.

Når man er hos tannlegen eller tannpleieren tenker man ofte ikke over at det er mer enn tennene som undersøkes. De fleste er ofte spente på om de har hull eller ikke og har kanskje ikke reflektert over alt annet vev i munn og munnhule som også kan rammes av sykdom. Etter karies (hull i tennene), så er tannløsningssykdom den mest vanlige sykdommen i verden (WHO).

Undersøkelse hos tannlege kan forebygge munnsykdomer.
Munnsykdommer er mer enn tenner og tannkjøtt, slimhinne og tunge må også undersøkes nøye.

Diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft råder også høyt på listen over sykdommer som flest mennesker i verden rammes av. Les mer og diabetes og tenner her. Det er derfor veldig viktig at man går til regelmessige undersøkelser hos tannlege eller tannpleier for å kunne oppdage dette på et tidlig stadium, og få riktig veiledning.

Vanlige munnslimhinnesykdommer

De fleste av de vanlige munnslimhinnesykdommene er forbigående og ufarlige. De kan være vonde og skape endel ubehag og bør gå over av seg selv eller med behandling etter noen uker. Andre munnslimhenneyskdommer kan være tilbakevendende og noe man må leve med. Disse bør ofte følges opp og fotograferes, og av og til tar man også biopsi (vevsprøve) for å stille en diagnose. Noen ganger kan disse sykdommene forveksles med eller utvikles til alvorlige sykdommer. Noen av de vanligste munnslimhinnesykdommene er:

Anatomi av munnhulen.
Hele munnhulen må undersøkes nøye.

Alvorlige munnsykdommer

Noen ganger vil det oppstå sykdommer i munnen som er av mer alvorlig art. Ofte kan disse sykdommene komme uten symptomer og være vanskelige å se med det blotte øyet. Det er derfor det er så viktig at man regelmessig går  til undersøkelse hos sin tannlege og tannpleier som vet hva de skal se etter og hvordan de skal følge det opp. Noen av de vanligste alvorlige munnsykdommene er:

  • Kreft i munnslimhinne
  • Svulst i bløt eller hardvev
  • Kreft i hals og svelg (ofte i forbindelse med infeksjon av HPV-Humant papilloma virus).
HPV infeksjon kan gi økt risiko for munnsykdommer.
HPV-infeksjon kan gi økt risiko for kreft i munn- og halsregionen.

Noen ganger oppstår det sår, hevelser og andre forandringer i munnen som kan vise seg å være kreft. Det er viktig å være oppmerksom på all eventuell forandring i slimhinne, tenner og kjevebein. Dette undersøkes alltid ved mistanke om dette når man kommer inn med for eksempel tannpine eller sår i munn eller munnhule. Det foretas alltid en kreft-screening (undersøkelse uten at man har symptomer) når man er inne til årlig kontroll hos sin tannlege eller tannpleier.

For å oppdage evt. munnsykdommer undersøker vi munn, munnhule og hardvev både ved å se, kjenne og med utvidet undersøkelse som for eksempel røntgen (panoramarøntgen/OPG) ved indikasjon. Noen ganger henviser vi videre til en spesialist i oral medisin som undersøker videre eller tar en vevsprøve. Alle sår og unormaliteter i munnhulen dokumenters i journal med beskrivelse og foto, undersøkes og følges opp. Sår som ikke gror, skal ikke stå ubehandlet eller uten oppfølging.

Bestill time i dag for undersøkelse av tenner og munnhule hos din tannlege eller tannpleier.

Tlf. 22 42 04 16

Sist endret: onsdag 9 juni, 2021