Munntørrhet

Munntørrhet over tid gir økt risiko for hull i tennene.

Munntørrhet kan være både en subjektiv opplevelse eller patologisk diagnose. Man kan føle seg tørr i munnen hvis man er stresset eller dehydrert, dette er ofte et forbigående tilstand.

Dersom man er tørr i munnen over lenger tid, kan det komme av at man har for lite spyttproduksjon eller endret sammensetning av spyttets kvalitet. Tannlegen kan da ta en spyttprøve for å utrede om spyttproduksjonen er påvirket. Har man for lav spyttproduksjon kalles dette hyposalivasjon.

Noen symptomer

  • Vanskelig å snakke
  • Opplever at tungen fastner mot ganen
  • Vanskelig å tygge og svelge
  • Brennende, svidende følelse i munnen
  • Sprukne og tørre lepper
  • Rød og tørr tunge
  • Evt. proteser sitter dårlig
  • Flere hull i tennene på kort tid
Kvinne med tørr tunge.
Hvis man er munntørr kan munnen føles tørr som en ørken og det kan vare vanskelig å tygge og svelge.

Noen er plaget med munntørrhet om natten fordi de sover med åpen munn, bruker medikamenter eller som en følge av at de har drukket alkohol før leggetid.

Medisiner som antihistaminer (allergi), antidepressiva og søvnpreparater er kjent for å ha munntørrhet som vanlig bivirkning. Det kan også dreie seg om pasienter som tidligere har blitt strålebehandlet mot hode og hals.

Ande tilstander som kan føre til munntørrhet er autoimmune sykdommer som Sjøgrens Syndrom, høyt tobakksbruk og spiseforstyrrelser.

Kvinne som tar medisiner med munntørrhet som bivirking.
Medisiner kan gi økt risiko for munntørrhet.

Medisiner kan gi økt risiko for munntørrhet, som i sin tur kan gi økt risiko for hull i tennene (karies). Er du plaget med tørr munn anbefaler vi å oppsøke din tannlege/tannpleier slik at dette kan undersøkes nærmere, evt. tas en prøve av, observere og gi råd om hva du kan gjøre. Ved behov setter man selvfølgelig inn riktig behandling.

Langvarig munntørrhet som ikke behandles gir økt risiko for hull i tennene. Hør med din tannlege eller tannpleier for råd dersom du er tørr i munnen. Husk at vanlig vann er den beste tørstedrikken!

Bestill time nå dersom du plages av munntørrhet.

Sist endret: onsdag 9 juni, 2021