Tannimplantat

Tannimplantat er nye, faste tenner til deg som mangler tenner.

Tannimplantat har svært gode funksjonelle og estetiske resultater som ligner på dine naturlige tenner. Du kan på nytt spise, smile og prate uforhindret. Med ny teknologi har du nå muligheten å få nye tenner med implantat på dagen. 

Manglende tenner gir nedsatt tyggeevne, men også nedsatt livskvalitet i form av å forhindres i å smile, prate og le. Kanskje har du en tannprotese du ikke er fornøyd med? Da kan tannimplantat være en en god behandling for deg. Orbdent Oslo har lang erfaring på innsetting av implantater. Vi forstår at det kan være vanskelig å vite hva som er best for deg som pasient. Derfor tilbyr vi gratis konsultasjon så du kan få individtilpasset informasjon rundt tannimplantat. Ring oss gjerne for å sette opp en time 22 42 04 16!

Tannimplantat erstatter en eller flere tenner

Mangler du en eller flere tenner kan denne/disse erstattes med tannimplantat. Det kan være ulike årsaker til hvorfor man ønsker å erstatte en tann. Det kan være alt fra funksjonelle og sosiale grunner, til estetiske. Manglende tenner kan erstattes med ulike behandlinger. Man kan få implantat, lage en tannbro eller lage en protese. Det er fordeler og ulemper med alle alternativene, og det viktigste at du velger hva som er best for deg.

tannimplantat kan behandle tannluke
Savner du en eller flere tenner kan erstatning med tannimplantat være behandlingen for deg.

Fordeler og ulemper med tannimplantat

Fordeler med implantater:

  • Faste tenner som ligner naturlige tenner.
  • Tygge, prate og smile uforhindret.
  • Ingen berøring eller risiko for å skade andre tenner.
  • Bevarer mest mulig av eget tannsett.
  • Kan brukes for å feste løse proteser.
tannimplantat gjør så du kan spise igjen
Tannimplantat hjelper deg å spise som før, med nye faste tenner.

Ulemper med implantater:

  • Høyere kostnad sammenlignet med gebiss/protese.
  • Behandlingen kan ta lenger tid i påvente av tannerstatning.
  • Stiller høyere krav til pasientens munnhygiene.
  • De fester seg ofte dårligere hvis pasienten er aktiv røyker.
Tannimplantat eller bro ved manglende tenner
Ved behandling med tannimplantat rører man ikke nabotennene, slik man må ved behandling med tannbro.

Tannimplantater som vi bruker i dag, har blitt brukt siden midten av 60-tallet og har blitt nøye studert og evaluert. Dersom du savner en eller flere tenner, kan dette være den beste behandlingen for deg. Behandling med implantat har en god prognose med 96-98% i ulike studier. Det er viktig å huske på at tannimplantater trenger vedlikehold, og god munnhygiene er nødvendig for en god, langsiktig prognose på behandlingen. 

Hvordan fungerer tannimplantat?

Et tannimplantat fungerer i prinsippet som en vanlig tann. Det har to deler; en krone og en»rot». Kronen er delen som er over tannkjøttet og som vi normalt kaller «tann». Vi bruker kronen for å tygge, snakke og smile. Implantatkronen er laget av porselen eller keramikk og ser ut som en naturlig tann. Implantatet, den kunstige roten, sitter i kjevebeinet og fungerer som et feste for kronen, akkurat som en ekte tannrot. Implantatroten er vanligvis laget av titan, et metall som kroppen aksepterer veldig godt.

Tannimplantat beskrivelse
Et tannimplantat er delt i to deler, en «krone» og en «rot».

Nye tenner på dagen

Med ny forskning og ny teknologi kan vi i dag tilby «nye tenner på dagen». Nye tenner på dagen innebærer at du slipper gå uten tann eller bruke en avtakbar protese. En slik behandling oppleves veldig positiv av våre pasienter. Den krever dog god planlegging mellom pasient, tannlege og tanntekniker. Dette er en avansert prosess og krever at du har et utgangspunkt som er egnet for en vellykket behandling.

Kan alle få tannimplantat?

Som regel kan de fleste få erstattet manglende tenner med tannimplantat. Det er viktig at du har god munnhygiene og en frisk munn. All annen evt. sykdom, f.eks. tannkjøttbetennelse(periodontitt), i munnen må være behandlet og under kontroll. Tilhelingsevnen er best hvis du er røyk- og tobakksfri. Behandling med tannimplantat er en behandling som må planlegges i detalj. For å gjøre det, trenger man en undersøkelse i  forkant der man vurderer både muligheter og hindre på veien. Da vi skjønner at dette kan være vanskelig å vite på forhånd, tilbyr vi gratis konsultasjon, dersom du lurer på tannimplantat.

Implantatbehandling

Første besøket

Her er det viktig at du forteller om dine behov, ønsker og forventninger. Det er her det viktigste arbeidet skjer: planleggingen. Tannlegen undersøker både din allmenne helse og munnhelse. Man tar røntgenbilder og evt. kliniske foto for å bedre se hvilke muligheter som finnes. I samråd bestemmer du og tannlegen hvilken behandling som er best for deg og dine forutsetninger. Det er viktig å utgå både fra dine egne behov og de kliniske muligheter som tannlegen ser. Sørg for å stille alle spørsmål du har, tannlegen ønsker at du føler deg trygg i forkant av behandlingen.

Andre besøket

Implantatbehandlingen i seg selv er en relativt enkel prosedyre. Du får bedøvelse, slik at behandlingen er helt smertefri. Når bedøvelsen har full effekt løfter man litt på tannkjøttet der man ønsker å sette implantatet. I noen tilfeller trenger man ikke å løfte på tannkjøttet i det hele tatt. Deretter plasserer man implantatet i beinet på riktig sted og med riktig lengde, og sørger for at det sitter stabilt.

Tannimplantat trinn for trinn
Behandling med tannimplantat, trinn for trinn.

For at implantatet skal feste til kjevebeinet trenger du nok med bein. Hvis det ikke sitter stabilt kan det være at det ikke er nok beinfeste. Dersom du mangler bein trenger man først å erstatte dette. Det er bla. derfor man gjør en nøye undersøkelse i forkant. Skulle man oppdage at det ikke er nok med bein i forbindelse med undersøkelsen, kan man ta det med i planleggingen. Man vil da legge til rette for dette i behandlingen. Det finnes ulike metoder for beinerstatning, som man kan bruke med gode resultater. I overkjeven kan en beinerstatning utføres med hjelp av en metode som kalles sinuslift:

Sinuslift for beinerstatning ved tannimplantat.
Sinuslift en en enkel metode for å erstatte manglende bein ved tannimplantatbehandling i overkjeven.

Når implantatet er godt på plass, finnes det to muligheter:

1.Tannlegen fester en midlertidig krone eller bro til implantatet, som du kan ha under tilhelingen.

2.Tannlegen ønsker at implantatet skal tilhele før man belaster det. Du vil da få en midlertidig protese som ikke trykker på implantatet.

Forskjellen på alternativ 1 og 2 er hvor stabilt implantatet sitter. Ofte kan man vite det på forhånd, men iblant ikke før man setter det på plass.

Tredje besøket

Etter tilhelingen, som kan ta opp til to, tre måneder, er det på tide med det tredje besøket. Tannlegen vil da løsne på den midlertidige erstatningen og skanne eller ta avtrykk av implantatet og tennene rundt. Avtrykket, digitalt eller analogt, sendes til tannteknikeren som lager en permanent løsning utifra dine ønsker og tannlegens design.

Fjerde besøket

På det siste besøket prøver tannlegen den permanente erstatningen, som du får godkjenne. Er både du og tannlegen fornøyd, setter man den på plass. Det er nå den virkelige jobben begynner: vedlikehold. En del misforstår og tror at en tann av metall og porselen står det imot alt! Det er dessverre ikke sant. En årsak til at tannimplantater går tapt, er at pasienten ikke gjør godt nok rent rundt tennene og implantatet. Manglende renhold kan føre til betennelse rundt implantatet (samme som betennelse rundt tenner). Ubehandlet betennelse rundt implantet kan føre til at beinet blir svakere, trekker seg tilbake og over tid kan implantatet løsne og mistes.

Heldigvis kan dette unngås ved forebygging! Med god munnhygiene, morgen og kveld, og regelmessige kontroller hos tannlege og tannpleier, vil du kunne glede deg over dine nye, faste tenner i lang tid. Godt vedlikehold er en forutsetning for en frisk munn.

Hvorfor skal jeg prioritere behandling med implantat?

Noen pasienter ønsker å utsette behandlingen med tannimplantat. Da bør man være oppmerksom på at det over tid skjer forandringer i munnen. Kjevebeinet, der den tapte tannen satt, kan trekke seg tilbake. Dersom dette skjer kan det i fremtiden bli vanskeligere å sette inn et implantat og/eller man trenger beinerstatningsbehandling i forkant. Har man luker mellom tennene uten erstatning, kan det føre til at nabotennene beveger seg. Bakre tenner kan tippe forover, og fremre tenner kan skli, «vandre», bakover. Konsekvensen blir at der det opprinnelig var mulig å sette et implantat, må man først ha kjeveregulering for å lage plass.

Pasienter som har unnlatt å erstatte små jeksler har opplevd at fortennene vandrer over mot tannluken, for å så lage nye mellomrom mellom fortennene. Savner man flere tenner på samme side i en kjeve kan motstående tenner synke eller heves (overerupsjon). Dette gjør ikke bare fremtidig implantatbehandling mer utfordrende, men kan også føre til bittproblematikk. Dette er veldig individuelt, så selv om du ikke opplever noen problemer med dine tapte tenner, snakk gjerne med tannlegen din for å vite hva som er best for deg.

Lykkelig eldre par.
Få tilbake livskvaliteten med tannimplantat.

Hva koster tannimplantat?

Prisen på et tannimplantat varierer avhengig av materialvalg og metode. Som regel ligger prisen på implantat- og krone mellom 18.000-25.000 per tann (før evnt. refusjon fra Helfo). Noen pasienter har krav på refusjon fra Helfo for sin behandling. Det beløpet vil da automatisk bli trukket fra prisen. 

Bestill gratis konsultasjon!

Vi forstår at det kan være mye nytt for deg som ikke jobber med dette til hverdags. Vi tilbyr derfor gratis konsultasjon til deg som vurderer implantatbehandling.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Ring 22 42 04 16 for gratis konsultasjon allerede i dag! 

Du kan også bestille time på nett.

Vanlige spørsmål og svar
Dekker Helfo implantatbehandlingen?

I noen tilfeller gir Helfo stødnad til implantatbehandling. Noen eksempler er hvis tennene går tapt pga. tannløsning (PERIODONTITT) eller om man har helt eller delvis tanntap og har en ikke er i stand til å bruke protese i underkjeven. Din tannlege vet mer om dette og hva som er aktuelt for deg.

Er behandlingen smertefri?

All behandling, inkl. tannimplantat skal være smertefri hos oss. Dersom du er bekymret for at behandlingen skal bli smertefull, snakk gjerne med oss på forhånd. Det er viktig for oss at du til enhver tid sier ifra, så du alltid er smertefri og føler deg trygg hos oss.

Er det forskjell på å sette inn implantater i overkjeven og underkjeven?

Det er anatomiske forskjeller på overkjeven og underkjeven. Både hva gjelder beinkvalitet og andre strukturer. I overkjeven har vi bihulene i området for jekslene som vi må ta hensyn til. I underkjeven har vi en nerve som går langs med kjeven frem til leppe som vi ta hensyn til.

For å erstatte en hel underkjeve, dvs. alle tenner, trenger du ofte færre implantater i overkjeven enn i overkjeven. Som regel er tilhelingstiden i underkjeven også kortere enn i overkjeven.

Er det ikke billigere å få implantat i utlandet?

Det spørs hvordan man regner. Hvis man jamfører priser på behandling og oppfølging inkl. reiser, opphold og reisetid kan det bli ganske likt, og iblant dyrere i utlandet. Ulempen med implantat i utlandet er at man også må henvende seg dit ved evt. komplikasjoner eller korreksjoner.

Hva gjelder behandling i utlandet må man også beregne for risiko for MRSA-infeksjon. MRSA er en gruppe vanlige bakterier som har blitt resistente mot penicillin (antibiotika). Disse bakterier fører til økt sykelighet, økt dødlighet og økte kostnader for samfundet.

I Norden står MRSA kun bak under 1% av disse bakterieinfeksjonene. Motsvarende nummer i Europa, USA og Japan er 30-60%. Vi ønsker å beholde våre lave nivåer i Norden, og her kan du hjelpe til. Les mer om MRSA her: https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-resistente-bakterier/

Gjør det vondt etterpå?

Etter behandling med å sette implantatet/-ene på plass kan man bli øm i området. Som regel blir dette bedre etter den tredje dagen. Noen pasienter kan få blåsveis. Tannlegen gir deg beskjed om evt. smertelindrende medisiner du kan ta i forbindelse med behandlingen. Resterende behandling, å få en krone/bro på implantatet, går som oftest veldig enkelt.

Hva er prognosen på tannimplantatbehandlinger?

Prognosen på tannimplantatbehandling er god. Over 95% av implantatene tilheler. Personlig og profesjonell kontinuerlig vedlikehold er en forutsetning for god prognose.

Hva hvis jeg ikke har nok med bein?

Hvis du mangler bein finnes det flere metoder for å øke mengden bein. Man kan bruke seg av spesielle teknikker, kunstige materialer eller eget flytte eget bein. Alle metoder gir økt volum og er helt smertefrie.

Hvilke risikoer er der?

Som med alle andre behandlinger i kroppen finnes det sensitivt vev, blodkar, nerver og lignende, som skal beskyttes. Derfor er det viktig med nøye klinisk og røntgenologisk undersøkelse på forkant. Da kan man planlegge rundt evt. sensitive strukturer for å minimere evt. risiko.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Å sette inn et implantat går relativt fort. Jo flere implantat man setter, desto lenger tid tar det. Det som tar mest tid i behandlingen er å sørge for at alt utstyr, behandlingsrommet og også du er sterilt. Spør din tannlege i forbindelse med din gratis konsultasjon, så vet du mer om hva som gjelder for akkurat deg.

Det tar mellom 2-6 måneder, avhengig kjeve, beinkvalitet og metode, når du kan få den permanente erstatningen. Inntil du får den permanente kronen/broen, har en midlertidig løsning som enten er fast eller avtagbar.

Hvor lenge holder behandlingen?

Gitt at man følger vedlikeholdsrutiner kan implantat holde livet ut. Dersom man ikke gjør det, får ubehandlede lokale eller systemiske sykdommer, røyker, eller på annen måte går imot våre anbefalinger kan man ikke forvente samme levetid på behandlingen.

Hvor mange tenner kan jeg erstatte med tannimplantater?

Du kan erstatte fra én tann til alle tenner med tannimplantater.

Hvordan tar jeg vare på mine tannimplantater?

Det er viktig med god munnhygiene, to ganger daglig. I tillegg til tannbørste skal du også bruke mellomromsbørste eller lignende mellom tennene. Evt. diabetes skal holdes under kontroll. Likaså anbefales det ikke å røyke eller å bruke tobakk.

I tillegg til personlig vedlikehold er det også viktig med profesjonelle kontroller og vedlikehold. Det anbefales at implantatene kontrolleres regelmessig hos tannlege og tannpleier for optimal oppfølging og profesjonell rens.

Implantat og implantat – hva er forskjellen?

Det finnes flere ulike typer av implantat. Det finnes ulike materialvalg, overflatebehandlinger, lengder og koblinger. Ulike implantat kan være ulike godt egnet til ulike pasienter. Implantaten har også ulike produksjonssteder. Alt dette påvirker prisen. Vi jobber kun med implantat som har god dokumentasjon og studier bak seg.

Kan alle få tannimplantat?

De fleste kan som regel få tannimplantat, forutsatt at de har nok med bein eller at man erstatter manglende bein.

Kan man ta behandlingen på avbetaling?

Vi samarbeider med bedrifter som hjelper deg å betale behandlingen i din tempo, samtidig som vi kan dekke våre løpende kostnader. Spør din tannlege om mer informasjon.

Kan røykere få tannimplantat?

Røykere kan få implantat, men det anbefales at man slutter å røyke for man tar en implantatbehandling. Røykere har dårligere tilhelingsevne, og man har sett dårligere prognose hos røykere enn ikke-røykere.

Når kan man få tenner på dagen?

Du kan få tenner på dagen når implantatet sitter stabilt nok for å bære en krone eller tann. Ofte planlegges dette på forhånd og i samråd med pasienten.

Tannbro og implantat – hva er forskjellen?

En tannbro er flere sammenlenkede kroner som erstatter flere tenner. Innen konvensjonell tannerstatning festes en bro til dine naturlige tenner. Dersom dine naturlige tenner har gått tapt, kan tannbroen festes til tannimplantater.

Tannkrone og implantat – hva er forskjellen?

Et implantat har to deler; en del som erstatter tannroten (ofte kalt fikstur) og en del som erstatter tannkronen. Tannkrone er det vi i dagligtale oftest mener når vi sier tenner. Det er den delen av tannen som er over tannkjøttet.

Hvis man skal erstatte en tann finnes det to muligheter. Når tannkronen er ødelagt, men tannens rot er intakt kan man feste en ny tannkrone på denne. Tannkronen blir da som et nytt skall på tannen. Dersom også tannroten er ødelagt eller tapt, kan man erstatte den med et implantat. Oppe på implantatet fester man siden en ny tannkrone

Sist endret: torsdag 17 juni, 2021