Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk er veldig vanlig. Har du tannlegeskrekk er du ikke alene om det. Det er viktig at du forteller oss hvis du har tannlegeskrekk så vi kan hjelpe deg.

Vi ved Orbdent Oslo har lang erfaring i å ta vare på pasienter med tannlegeskrekk. Vi tar din tannlegeskrekk på alvor. Vår kompetanse på dette feltet har hjulpet mange med å komme over skrekken. Vi ser på det som uhyre viktig å lytte til pasientens følelser og opplevelser.

Du kan bestille gratis konsultasjon der du i ro og fred forteller om dine utfordringer i et eget konsultasjonsrom. Da slipper du å være med inn i behandlingsrommet. Du kan stille spørsmål og få vite litt mer om hva vi kan gjøre for deg. Ofte bedres mange etter en trygg og fin samtale. Det skaper et tillitsforhold til behandler at man snakker snakker sammen på forhånd.

Bli kvitt din tannlegeskrekk

Grunnet tannlegeskrekk har du kanskje utsatt tannlegebesøket alt for lenge. Dine problemer har dessuten kanskje blitt større? Du unngår kanskje å smile og snakke stort? Du har kanskje konstant vondt fra munnen eller tennene? Dette påvirker din munnhelse, helse og livskvalitet negativt.

Ved å behandle sykdommene i munnen og tannlegeskrekken får du forbedret livskvalitet. Våre behandlede pasienter sier at de smiler mer og større. De sier at de tygger bedre og kan spise all mat, uten smerte. De har ikke lenger vondt. I tillegg har de funnet en tannlege som de stoler på og går til regelmessig for å forebygge sykdom i fremtiden.

Når du er kvitt din tannlegeskrekk får du bedre selvtillit og livskvalitet, som også gir effekter i andre områder av livet. Ta det første og viktigste steget i dag, kontakt oss for en gratis konsultasjonstime eller undersøkelse. Ved å ringe 22 42 04 16 eller bestille time online, er du et skritt nærmere å bli kvitt din tannlegeskrekk.

Hvorfor får man tannlegeskrekk?

Det finnes ulike grunner til at man har tannlegeskrekk. Derfor er det viktig at vi setter av nok med tid i forbindelse med ditt første møte med oss. For at vi skal hjelpe deg å bli kvitt tannlegeskrekken må vi få vite hvordan din tannlegeskrekk er. Alles tannlegeskrekk er forskjellig. Her er det viktig at du finner en tannlege som du stoler på og kan fortelle din opplevelse. Det finnes mange årsaker til tannlegeskrekk. Noen eksempler er:

  • Dufter som aktiverer dårlige minner.
  • Redd for sprøyter.
  • Lyder som aktiverer dårlige minner.
  • Redd for bor.
  • Dårlig erfaring.
  • Redd for å ikke ha/miste kontroll.
  • Arv fra foreldre eller nærstående.
  • Historikk av overgrep.
  • Historikk av tortur.

Det kan vare enkelte punkter eller flere punkter i kombinasjon. Først når du forteller din historie kan vi tilpasse vår behandling etter dine behov.

Ulike grad av tannlegeskrekk

Det finnes ulike nivåer av tannlegeskrekk. Det dreier som ulike grad av ubehag som går fra frykt, angst til fobi (odontofobi).

Frykt er en naturlig overlevelse reaksjon når vi møter noe ukjent, potensielt farlig eller truende. Det er naturlig å oppleve frykt i ulike situasjoner, også hos tannlegen. Dette kommer ofte da av dårlig erfaring, opplevelse av å ikke ha kontroll eller en følelse av utrygghet. Frykt er ofte en ubevisst reaksjon.

Angst har ofte samme mekanismer som frykt, men fører til en kraftigere reaksjon. I tillegg så unngår man ofte situasjoner som oppleves som truende, til tross for at de er ufarlige (f.eks. tannbehandling). Man er ofte bevisst på at man har et irrasjonelt tankesett, noe som ofte også skaper en følelse av skam eller konflikt.

Fobi bygger på samme prinsipp som frykt og angst, men har sterkere respons, ofte med panikktanker. I tillegg til å unngå fobifremkallende situasjoner (tannlegetimer), kan også annet som forbindes med samme situasjon også neglisjeres (f.eks. tannpuss, munnhygiene, reklame, filmer og samtaler på teamet, å følge barn til tannlegetimer). Pasienter med odontofobi havner ofte i en ond sirkel. Ved å unngå nødvendig tannbehandling øker behandlingsbehovet. Dette fører i sin tur til økt skamfølelse og angst. I tillegg kan pasienter med odontofobi på grunn av dårlig tannhelse eller på grunn av opplevelse av dårlig tannhelse utvikle sterk sosial angst. Dette har ikke bare konsekvenser for munnhelsen, uten også for allmennhelsen og livskvaliteten.

Uansett hvilken nivå av tannlegeskrekk du har er du velkommen hos oss. Vi hjelper deg til en sunn munn et pent smil, bedre helse og økt livskvalitet!

Behandling av tannlegeskrekk

Behandling av tannlegeskrekk er ofte to-delt. En del er å behandle sykdommer og problemer i munn og tenner. Den andre delen er å behandle selve tannlegeskrekken. Iblant trenger man å behandle tannlegeskrekken først for å få behandlet andre behov. Iblant trenger man å behandle tannlegeskrekken og evt. tann- og munnsykdommer parallellt. Det er viktigt at du får kontroll over din tannlegeskrekk, slik at den ikke kontrollerer deg. Det er først da du får kontroll over din fremtidige munnhelse. Hele teamet vårt hjelper deg med å både bli kvitt din tannlegeskrekk og å finne løsninger på de problemer du har, slik at også du kan få en sunn munn og et pent smil.

Spesialkompetanse på tannlegeskrekk

Våre tannleger har spesialkompetanse på behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Sammen kan vi begynne reisen til et liv uten fra tannlegeskrekk i dag. Du kan også få en frisk munn og et vakkert smil. Ring oss på 22 42 04 16 eller bestille time online.

Første kontakt med oss

Din første kontakt med oss er ofte at du ringer eller sender inn en henvendelse. Mange foretrekker å sende en skriftlig henvendelse. Dersom du sender en skriftlig henvendelse ringer vi gjerne opp ved behov, for at vi skal kunne legge til rette for ditt første besøk hos oss. Fortell at du har tannlegeskrekk, og fortell gjerne hvilken type tannlegeskrekk du har.

Første møte med oss

Ditt første møte med oss er en konsultasjon, en samtale. Denne samtalen foretas i et konsultasjonsrom, uten tannlegeinnredning. Dersom du ønsker kan du gjerne ha med en venn eller familiemedlem dersom det gjør deg tryggere. Sammen diskuterer du og tannlegen din tannlegeskrekk og evt. behandlingsbehov. Tannlegen forteller om hvordan vi jobber og hva du kan forvente underveis. Du stiller alle spørsmål du har for å føle deg trygg. For å være sikker på hvilket behandlingsbehov du har, må tannlegen få gjøre en undersøkelse. Ved en undersøkelse ser tannlegen i munnen og tar nødvendige bilder. Du kan lese mer om vår undersøkelsesprotokoll her.

Første undersøkelsen

Din første undersøkelse gjøres i forbindelse med ditt første møte, eller på et senere tidspunkt dersom du heller ønsker det. I forbindelse med undersøkelsen stiller tannlegen diagnoser og diskuterer ulike behandlingsalternativer. Sammen blir vi enige om hvilken behandling som er best for deg. Vi setter sammen opp en plan for videre behandling.

Behandlingen

Vi følger den planen vi sammen har lagt, både for behandling av tannlegeskrekken og evt. sykdommer. Det er viktig at vi tar det i riktig tempo slik at du føler deg trygg. Vi avtaler også hvordan vi kommuniserer under behandlingen, slik at du kan ta pauser ved behov. For å komme i mål finnes det ulike hjelpemiddel man kan bruke.

Samtaleterapi

Noen pasienter trenger samtaleterapi for å behandle tannlegeskrekken. Avhengig underliggende årsak til tannlegeskrekken kan man bruke forskjellig tilnærming. Man kan legge opp til samtaler og tilvenning på tannlegekontoret hos tannpleier eller tannlege. Man kan også avtale samtaler med tilknyttet psykolog, dersom underliggende årsak er dypere og krever mer behandling. Vår erfaring sier at vi kommer langt ved å ha en åpen dialog som bygger på ærlighet og tillit.

Beroligende tabletter

Dersom vi ikke opplever at vi kommer i mål med samtaleterapi kan vi kombinere dette med beroligende middel. Beroligende middel gis i forbindelse med en behandling for at du skal klare å gjennomføre behandlingen.

Lystgass

Andre metoder man kan bruke er lystgass. Lystgass er angstdempende og er til for at pasienten skal klare å gjennomføre tannbehandlingen.

Sedasjon og narkose

Sedasjon og narkose er andre metoder for at pasienten skal klare å gjennomføre tannbehandlingen. Du kan lese mer om narkose her.

Lang erfaring og gode resultater

Vi har lang erfaring med behandling av pasienter med både tannlegeskrekk og odontofobi. Vi har sammen med våre pasienter fått gode resultater av å kombinere tannbehandling med samtaleterapi og beroligende tabletter. Det er sjeldent vi trenger mer avanserte hjelpemiddel. Dersom du skulle ha behov for mer avanserte hjelpemiddel rådgir tannlegen selvfølgelig deg om fordeler og ulemper med de ulike alternativene, slik at du kan ta et trygt valg.

Vedlikehold og oppfølging

Når din tannbehandling er avklart er det viktig at du å din tannlege avtaler videre oppfølging og vedlikehold. Du har nå en unik mulighet til å aldri trenge tannbehandling igjen. Det forutsetter selvfølgelig god munnhygiene og forebygging. Sammen lager du og din tannlege/tannpleier en plan for hvordan du nå fremover best skal ta vare på munnen og tennene dine.

Vi anbefaler alle pasienter regelmessig til sjekk og tannpleie. For de med tannlegeskrekk blir det ekstra viktig å komme til tannpleieren ofte. Da kan man oppdage eventuelle hull eller munnsykdommer mens de er små. Vi har også mange råd til å opprettholde god hygiene og instruerer deg i renhold. Husk at DU er din egen tannpleier hver dag i hjemmet, jobben du gjør der er den aller viktigste. 

Ta første steget til å bli fri fra tannlegeskrekken i dag

Ring oss på 22 42 04 16 eller bestille time online.

Sist endret: mandag 27 april, 2020
Publisert av: Sara Nordevall