Mistet fylling

Mistet fylling er et tegn på at tannen er svekket og må repareres.

Mistet fylling kan oppstå som et resultat av at man biter på noe hardt eller skjærer tennene. Ofte merker man ikke hva som har skjedd, men man opplever en plutselig spiss kant eller at man biter på noe hardt. I noen tilfeller er det en større bit som er borte, og man kan få problemer med ising. Både amalgamfyllinger og hvite fyllinger kan mistes.

5 ulike årsaker til hvorfor man mister en fylling

  1. Hull (karies) under fyllingen
  2. For stor fylling, uten optimal utforming
  3. Trauma (bitt på noe hardt eller kraft utifra)
  4. Midlertidig fylling eller krone
  5. Tidligere rotfyllt tann med fylling
Mistet fylling på fortann pris
Store fyllinger kan feste dårlig og falle ut. Denne pasient har hatt flere store fyllinger på en og samme tann.

Når du har mistet en fylling

Når du har mistet en fylling er det viktig at du kontakter oss. En fylling er til for å gjengi tannen sin funksjon og form. Dersom du har mistet en fylling er tannen svekket og mer utsatt for ytterligere skader.

Behandling av mistet fylling

Avhengig av hvor mye av tannen som mangler finnes det ulike behandlinger. Iblant er det så lite skall som har gått, så det holder med å gå over kantene og polere dem til. Iblant trenger man å lage en helt ny fylling. Dersom det er en stor fylling som har falt ut, og i tillegg en bit av tannen som er knekt, kan det iblant være mer langsiktig å lage en krone.

Hvit fylling før og etter behandling.
Små fyllinger som har løsnet kan man erstatte med en ny hvit fylling. Bilde før og etter behandling.

Mistet fylling på rotfylling

En tann som er rotfylt er svakere enn en frisk tann. Da man har fjernet nerven har man i tillegg dårligere oppfattelse av hvor mye krefter man bruker på tannen, eller hvor hardt man tygger og biter. For at en rotfylling skal holde lengst mulig er det veldig viktig at den er tett mot munnhulen, enten med hjelp av en fylling eller en krone.

Dersom beskyttelsen over rotfyllingen har falt ut, er det viktig å kontakte tannlegen så snart som mulig. Om rotfyllingen får «stå blottet» mot munnen er det risiko for at bakterier går inn i rotfyllingen. Om det er risiko for at bakterier har gått inn i rotfyllingen, må man gjøre rotfyllingen om igjen, før man legger en ny fylling eller krone. Les mer om rotfylling her.

Mistet midlertidig fylling

Ved akuttbehandling eller som et ledd i rotbehandlingen kan man få en midlertidig fylling. Denne er kun ment som en midlertidig løsning, for at man senere skal planlegge og utføre permanent behandling.

Midlertidige fyllinger holder kun tett i en kort periode. Derfor er det viktig at de erstattes med en permanent fylling så snart det går. Ring oss for time i dag dersom du har mistet en midlertidig fylling.

Mistet midlertidig krone

Når man lager en krone gjør man det ofte i to seanser, en når man forbereder kronen og en når man setter kronen på plass. Mellom de to seansene får man en midlertidig krone som skal beskytte tannen. Denne midlertidige kronen sitter ikke like godt fast som en riktig krone, men skal allikevel sitte godt nok på plass i perioden den trengs.

Dersom den midlertidige kronen detter ut kan det bli ubehagelig og det er viktig å sette den på plass. Gi din tannlege beskjed dersom din midlertidige krone har falt ut, så får du hjelp med å sette den på plass igjen.

Hvor snart må jeg gjøre behandling?

Jo fortere du gjør behandling, jo mindre er risikoen for at tannen svekkes ytterligere. Dersom tannen er veldig svekket finnes det en risiko for at den kan sprekke langs med tannroten. Dersom en tann sprekker langs med roten går den ikke å behandle, men den må trekkes.

Vi har lange åpningstider og tilbyr akutt time på dagen, for at du skal få behandling så snart som mulig.

Man med mistet fylling i amalgam på tungen.
Mistet fylling? Ta kontakt med din tannlege snarest!

Pris for mistet fylling

Hvor mye det koster for å reparere en mistet fylling er avhenging av hvilken behandling som trengs. Hvilken behandling som trengs fremkommer av undersøkelsen og røntgenbildene hvor man stiller en diagnose.

Ulike mulige behandlinger kan være polering, fylling i plast eller porselen, eller krone. Du kan se vår prisliste her.

Hvordan forebygger jeg at det skjer igjen?

Den beste måten å forebygge sykdom er god munnhygiene, og regelmessig tannpleie. Vedlikeholds-undersøkelser er viktig for å oppdage små tegn til sykdom for de blir store. Spesielt i disse tilfellene da man ofte ikke får noen symptomer som kan være tegn på at en fylling må repareres.

Ofte kan man se på en fylling at den begynner å bli slitt eller risikerer å gå tapt før den mistes. Man kan da planlegge forebyggende behandling slik at man slipper akutte tannlegebesøk.

Ring oss nå for en akutt time i dag 22 42 04 16! Du kan også bestille time online.

Sist endret: tirsdag 15 juni, 2021