Mistet fylling

Mistet fylling er et tegn på at tannen er svekket og må repareres.

Mistet fylling kan oppstå som et resultat av at man biter på noe hardt eller skjærer tennene. Ofte merker man ikke hva som har skjedd, men man opplever en plutselig spiss kant eller at man biter på noe hardt.

Når du har mistet en fylling

Når du har mistet en fylling er det viktig at du kontakter oss. En fylling er til for å gjengi tannen sin funksjon og form. Dersom du har mistet en fylling er tannen svekket og mer utsatt for ytterligere skader.

Behandling av mistet fylling

Avhengig av hvor mye av tannen som mangler finnes det ulike behandlinger. Iblant er det så lite skall som har gått, så det holder med å gå over kantene og polere dem til. Iblant trenger man å lage en helt ny fylling. Dersom det er en stor fylling som har falt ut, og i tillegg en bit av tannen som er knekt kan det evt. være mer langsiktig å lage en krone.

Hvor snart må jeg gjøre behandling?

Jo fortere du gjør behandling, jo mindre er risikoen for at tannen svekkes ytterligere. Dersom tannen er veldig svekket finnes det en risiko for at den kan sprekke langs med tannroten. Dersom en tann sprekker langs med roten går den ikke å behandle, men den må trekkes. Vi har lange åpningstider og tilbyr akutt time på dagen, for at du skal få behandling så snart som mulig.

Pris for en mistet fylling

Hvor mye det koster for å reparere en mistet fylling er avhenging av hvilken behandling som trengs. Hvilken behandling som trengs fremkommer av undersøkelsen og røntgenbildene hvor man stiller en diagnose. Ulike mulige behandlinger kan være polering, fylling i plast eller porselen, eller krone. Du kan se vår prisliste her.

Hvordan forebygger jeg at det skjer igjen?

Den beste måten å forebygge sykdom er god munnhygiene, og regelmessig tannpleie. Vedlikeholds-undersøkelser er viktig for å oppdage små tegn til sykdom for de blir store. Spesielt i disse tilfellene da man ofte ikke får noen symptomer som kan være tegn på at en fylling må repareres. Ofte kan man se på en fylling at den begynner å bli slitt eller risikerer å gå tapt før den mistes. Man kan da planlegge forebyggende behandling slik at man slipper akutte tannlegebesøk.

Ring oss nå for en akutt time i dag 22 42 04 16! Du kan også bestille time online.

Sist endret: mandag 27 april, 2020
Publisert av: Sara Nordevall