Tannregulering

Tannregulering gir deg rette tenner og plasserer tennene riktig med tanke på bittet. Dermed kan tannregulering forbedre både tannhelsen og tyggeevnen.

Ulike typer tannregulering avhenger av hva som skal korrigeres og hvor gammel pasienten er.

Tannregulering kan være riktig behandling ved flere tilfeller. Med regulering kan tannlegen behandle enkelte tenner, flere tenner eller alle tennene. Ulike typer tannregulering korrigerer ulike type bitt.

9 tilstander når er tannregulering kan være aktuelt

Eksempel på når tannregulering kan være aktuelt for enkelte tenner:

 • Rotasjon, en tann er rotert ut av tannbuen.
 • Tipping, en tann er tippet ut av tannbuen.
 • Lukeholder, f.eks. hvis man trenger plass til å sette inn et tannimplantat.

Eksempel på når tannregulering kan være aktuelt for flere tenner:

 • Trangstilling, tennene står for trangt.
 • Luker, tennene står for langt ifra hverandre.

Eksempel på når tannregulering kan være aktuelt for hele kjever:

 • Overbitt, overkjeven biter langt foran underkjeven.
 • Underbitt, underkjeven biter langt foran overkjeven.
 • Åpent bitt, fortennene biter ikke sammen eller forbi hverandre.
 • Dypt bitt, f.eks. når underkjevens fortenner treffer ganen.
trangstilling i underkjeve front før tannregulering
Trangstilling kan gjøre det vanskelig å holde tennene rene, som gir økt risiko for tannkjøttsykdommer og hull i tennene.

Hva er grunnen til bittavvik?

Det finnes ulike årsaker til bittavvik, noen er medfødt, dvs. genetiske. I tillegg kan bittavvik ha oppstått over tid, som en konsekvens av uvaner. Ulike uvaner som kan føre til forandret bitt er tungepress, å suge på tommelen og tygge på en penn, over tid. Andre bittforandringer kan skje ved tap av en eller flere tenner. Tanntap kan da føre til at de resterende tenner beveger seg, at bittet synker eller kollapser.

Må jeg behandle bittavvik?

Noen bittavvik bør du prioritere. Det er de som fører til nedsatt funksjon, økt sykdomsrisiko eller økt behandlingsbehov vi anbefaler å behandle. Eksempler på nedsatt funksjon er nedsatt tygge- eller taleevne. Noen pasienter opplever f.eks. at trangstilling av fortennene blir verre over tid.

Trangstillingen kan også føre til at renhold blir vanskeligere og bakterier fester seg lettere. Hvis bakterier og plakk får feste, vil det øke risikoen for tannstein og tannløsning. Ved å behandle trangstillingen tilrettelegger man for vedlikehold og gjør det enklere å beholde friske tenner og friskt tannkjøtt over tid.

Hvordan fungerer tannregulering?

Ulike typer av tannregulering funger på ulike måter, men prinsippet er det samme. Det handler om kraft og motkrefter. Munnhulen er, akkurat som resten av kroppen, biologisk vev som er i konstant forandring og utvikling. Det innebærer at kraft på en tann over tid vil føre til at den etter hvert beveger seg. Bevegelsen er en konsekvens av trykket på kjevebeinet.

Den siden hvor tannen gir mest trykk vil beinet «trekke» seg unna, og omvendt på andre siden. Den siden som ikke får noe trykk, vil altså danne mer bein. Prosessen å omdanne bein medfører at behandling med regulering tar tid. Å omdanne bein er en sensitiv prosess som man ønsker å kontrollere at går i riktig tempo.

Tannregulering for barn

Mange barn og ungdommer har idag tannregulering. Barn og unge under 20 år kan få stønad til behandling. Hvor mye stønad man har krav på fra Helfo, vil varierer og avhenger av hvilken type bittavvik man har. Det er kjeveortopeden (reguleringstannlegen) som avgjør hvilken behandling pasienten har behov for.

Det er omtrent en tredjedel av et barnekull som antas ha behov for regulering. Ettersom kjeveortopeden har direkteoppgjør med Helfo, betaler pasienten kun en egenandel på klinikken. Tannregulering som gjelder kosmetisk behandling, gir ingen stønad.

Jente med avtakbar apparatur (tannregulering).
Jente ses her med avtakbar apparatur (tannregulering med ganeplate).

Barn og unge som trenger tannregulering, må gå via den offentlige tannhelsetjenesten. Tannlege eller tannpleier vil da foreta en vurdering. Dersom tannregulering anses aktuelt sendes henvisning til kjeveortoped. Det er kjeveortopeden som avgjør om og hvilken behandling som er aktuell.

Har man flere søsken med behov for tannregulering kan man få søskenmoderasjon, dvs. høyere refusjon fra staten. Dette må da opplyses til kjeveortopeden. Han eller hun vil da informere om vilkårene for søskenmoderasjon. Les mer her om hvilken tannregulering vi tilbyr barn.

Tannregulering for voksne

Tannregulering for voksne kan være aktuelt av flere årsaker. Det kan være ønske om å behandle bittavvik som man aldri fikk behandlet som barn. Det kan også være nye problemer som har oppstått over tid, f.eks. økt trangstilling, slitasje eller tanntap. Dette kan man som regel behandle for å få en best mulig tyggefunksjon.

Noen pasienter ønsker behandling på estetisk grunnlag og mener at dette vil føre til økt selvtillit. Felles for disse gruppene som har vurdert behandling med regulering, er at de ofte utsetter behandlingen for lenge.

tannregulering innside incognito
Et alternativ til tradisjonell tannregulering er tannregulering på innsiden av tennene, som ikke synes.

Grunnen er ofte at de tror det eneste behandlingsalternativet er tradisjonell regulering i stål. Det mange ikke vet, er at det finnes flere typer usynlig tannregulering. Som regel må voksne betale selv for all tannbehandling. Det finnes dog unntak hvor Helfo dekker en del av behandlingen, også når det gjelder regulering.

usynlig tannregulering med skinnebehandling
For økt komfort kan man velge tannregulering med avtakbare skinner.

6 typer av tannregulering

Det finnes flere typer regulering for behandling av ulike bittavvik. Iblant fins det flere alternativer for samme behandlingsbehov. Noen eksempler:

 • Ganeplate er en avtakbar plate som ekspanderer ganen/holder den på plass.
 • Aktivator er en avtakbar regulering som drar frem underkjeven.
 • Tradisjonell tannregulering i stål.
 • Porselensknotter, fast regulering med tannfargede knotter i stedet for metall på utsiden av tennene.
 • Skinnebehandling, usynlig tannregulering med avtakbare skinner.
 • Innsideregulering, fast, usynlig regulering på baksiden av tennene.

Hvor lang tid tar tannregulering?

Tiden det tar å oppnå resultat med tannregulering varierer. Variasjonen avhenger av hvor omfattende behandlingsbehovet er. I tillegg er det også avhengig av hvilken type regulering man bruker. En annen viktig faktor er hvor godt pasienten samarbeider (dette gjelder spesielt avtakbar tannregulering). Små bittforandringer kan behandles på 6 uker. Større behandlinger kan ta opp til et halvt år – et år. Omfattende behandlinger kan ta 1,5-2 år.

8 tips for å lykkes med tannregulering

 1. Vær tydelig med tannlegen om dine ønsker.
 2. Spør tannlegen så du vet hva du kan forvente av resultater.
 3. Vær forberedt på at du mest sannsynlig vil være øm i tennene de første dagene.
 4. Bruk avtakbar tannregulering iht. instruks.
 5. Vær ekstra nøye med kosthold.
 6. Vær ekstra nøye med munnhygienen.
 7. Rengjør tannreguleringen iht. instruks
 8. Hold motivasjonen oppe! Ta før, underveis- og etterbilder.

Hva skjer etter tannregulering?

Etter tannregulering er det viktig at man holder tennene på sin nye plass. Dette kan man gjøre enten ved bruk av en skinne eller tråd på baksiden av tennene. Dersom man ikke gjør dette, kan tennene gå tilbake til sin opprinnelige plassering, en såkalt «relapse». Man kan da risikere å måtte gjøre behandlingen på nytt.

Derfor er det viktig med regelmessige kontroller etter avsluttet behandling. Med kontrollene sikrer man at tennene står fast på sin nye plass og at munnhygienen er god.

Instruks i renhold etter tannregulering.
Renhold og god munnhygiene er viktig før, under og etter tannregulering.

Hva koster tannregulering?

Prisen er avhengig av hvilken behandling du trenger. Avhengig av behandling kan det koste mellom 20.000-60.000 kr. Noen pasienter, også voksne, har krav på stønad. Våre behandlere sørger for at du får den refusjonen du har krav på.

Da det kan være vanskelig å vite hvilken behandling som er best i forkant, tilbyr vi en gratis konsultasjon. Ved en gratis konsultasjon vil du møte tannlegen og diskutere dine behov. Tannlegen vil da informere deg om ulike behandlingsalternativer og priser.

Gratis konsultasjon!

En konsultasjon er et uforpliktende møte mellom deg og tannlegen. Du forteller om din situasjon og hvilke ønsker du har. Tannlegen forklarer din bittsituasjon, hvorfor det har blitt som det har blitt og hva man kan gjøre. Sammen diskuterer dere ulike behandlingsalternativer, og fordeler og ulemper for deg.

Dere ser på modeller og diskuterer hvilke resultat man kan forvente. Du får også informasjon om pris og behandlingsforløp. Det er viktig at du får svar på alle dine spørsmål. Ønsker du å gå videre med behandling, setter tannlegen selvfølgelig opp en time for undersøkelse og behandlingsplanlegging.

Velkommen til å ringe oss på 22 42 04 16 for å sette opp en time til gratis konsultasjon!

Du kan også bestille time på nett.

Sist endret: tirsdag 11 mai, 2021