Invisalign Oslo

Invisalign kan gi deg god tyggefunksjon og et smil du trives med. Målet med behandlingen er friske tenner, sunn munn og et godt smil.

Hva er Invisalign?

Invisalign Oslo blir stadig mer vanlig. Invisalign er merkevaren på en type gjennomsiktige skinner man bruker for tannregulering. Denne type behandling kalles også skinnebehandling eller «clear aligners». Da skinnene nesten er usynlige kalles behandlingen også ofte for usynlig tannregulering. I dag finnes det mange ulike typer av skinnebehandling på markedet. Derfor er det viktig at du er oppmerksom på hvilken metode eller produsent som blir brukt for å være sikker på at du får det resultet som du forventer deg.

Invisalign skinner for usynlig tannregulering i boks.
Individtilpasset Invisalign-skinner som for usynlig tannregulering.

Hvorfor bruker man Invisalign?

Invisalign brukes som et alternativ til fast regulering. Det tilbyer en metode som endrer tannstillingen, slik at man kan posisjonere tennene riktig. Selskapet ble etablert 1997 og har vokst stadig over hele verden siden den gang.

Tennene sitter fast i kjevebeinet med små tråder, fibrer. Veldig forenklet kan man si at skinnene er litt for trang. Dette vil føre til press på kjevebenet, noe som gjør at tennene flytter på seg i takt med at man skifter til nye skinner. Hver skinne er unik og tar deg et skitt nærmere målet.

Ungdommer og voksne foretrekker ofte dette som et alternativ til fast, konvensjonell regulering. Grunnen er at det er enklere å holde rent og mer komfortablelt. Utviklingen av usynlig tannregulering har pågått under flere år, og vi merker en stadig øking i etterspørsel de siste årene.

Kvinne med Invisalign ved side av mann med konvensjonell regulering.
Mange opplever Invisalign mer komfortabelt enn vanlig regulering.

Hvordan fungerer regulering med Invisalign?

Behandling med regulering foregår i tre trinn.

I forkant av behandling

 1. Første møte – vi diskuterer hva du ønsker og hva som er mulig å oppnå, simulering av forventet resultat, og gir prisoverslag.
 2. Vi tar foto av ansikt, mun og tenner, røntgenbilder og scanner tennne og bittet for å lage en plan*.
 3. I samarbeid med Invisaligns eksperter setter vi opp en behandlingsplan.
 4. Vi går igjennom behandlingsplanen sammen, gjør evt. korrigeringer. Når vi er fornøyde godkjenner du planen.
 5. Vi går igjennom hva du kan forvente under behandlingen, så du er godt forberedt.

*Dersom det var en stund siden du tok en sjekk hos tannlegen anbefaler vi at du gjør det først. Det er viktig at evt. andre tilstander og sykdomer som kan påvirke behandlingsresultet med Invisalign behandles først.

Under behandling

 1. Første besøk – utlevering av skinnene og vi sikrer oss at du er trygg på hvordan de brukes og vedlikeholdes.
 2. Oppfølgingsbesøk – vi spårer behandlingen regelmessig for å sikre at tennene beveger seg iht plan. Vi bruker hjelpemiddel tilpasset dine tenner for å få beste resultat.
 3. Innfor sluttkontroll – vi sikrer oss at du er fornøyd med resultatet. Noen pasienter er fornøyde tidlig i behandlingen og noen ønsker ekstra korrigering (inngår i prisen på den høyeste kategorien).
 4. Sluttkontroll – du er fornøyd med resultatet og vi scanner for valgt type av retainer (fast eller avtakbar).
 5. Utlevering av retainer – du er nå ferdigbehandlet og vi dokumenterer resultatet med etterbilder.

Etter behandling

Retainer er en viktig del av behandling får å beholde de gode resultatene. Det kommer av det engelske ordet retain som betyr beholde. Retainer brukes altså for å beholde behandlingsresultatet. Det finnes ulike typer av retainere: skinner eller metalltråd på baksiden av fortennene. Skinnene minner om skinnene som ble brukt til behandling. Invisaligns skinner kalles Vivera retainer. Det finnes fordeler og ulemper med de forskjellige metodene og din tannlege vil anbefale det som er best for deg.

Etter behandling er det viktig å huske:

 • Fortsett med nøye munnhygienge for å beholde ditt nye smil.
 • Gå på reglemessig tannhelsesjekk.
 • Ta med evt. Vivera retainer.
 • Gi beskjed snarest dersom du mister en retainer eller den blir ødelagt.
 • Smil! Vis frem ditt nye smil!

Fordeler med Invisalign

 • Lett å bruke og venne seg til.
 • Lett å beholde god munnhygiene.
 • Nesten usynlig.
 • Mer komfortabel enn konvensjonell regulering.

Ulemper med Invisalign

 • Du må huske på å bruke skinnene for å få resultat.
 • Du må bytte skinner hyppig.
 • I begynnelsen kan det føles uvant.
 • Trenger tett oppfølging.

Invisalign Oslo før og etter

Før og etter trangstilling.
Før og etter behandling ved trangstilling.
Før og etter dypt bitt.
Før og etter behandling ved dypt bitt.
Før og etter mellomrom.
Lukk mellomrom med Invisalign (før og etter behandling).

Hvorfor bør man prioritere behandling med Invisalign?

Det finnes mange årsaker til hvorfor tannlegen anbefaler regulering. Oftest er det at du har et bittfeil som gir eller vil gi plager over tid.

Eksempler på plager som kan oppstå er:

 • Skjev slitasje av tenner.
 • Vansklig med renhold og god munnhygiene.
 • Økt risiko for hull i tennene fulgt av trangstilling.
 • Økt risiko for tannkjøttsykdom fulgt av trangstilling.
 • Smerte i muskler og kjeveledd.

Det kan også være slik at man bruker regulering som et ledd i en behandlingsplan. Noen eksempler er:

Hvor lang tid tar behandling med Invisalign?

Behandlingstiden er avhengig av hvor lite eller hvor mye som skal justeres. Invisalign jobber stadig for å forbedre teknikken og kan gi behandlingsresultat på så lite som 3 måneder.

Kan man bli «for gammel» for Invisalign Oslo?

Nei. Vi behandler pasienter i alle aldre med usynlig tannregulering. Det er en vanlig missforståelse at man tror at man det fins en aldersgrense på regulering. I utgangspunkt kan alle som trenger regulering få det. I noen tilfeller er det dog andre tilstander og sykdommer som bør prioriteres før Invisalign-behandling. Målet med behandlingen er jo at du skal bli friskere og gladere, da må man starte i riktig ende!

Du kan leve helt som vanlig med Invisalign:

Og ja, du kan ha møter, presentasjoner, telefonkonferanser og gå på middager.

Hva er pris på behandling med Invisalign i Oslo?

Pris på Invisalign er avhengig av hvor mange skinner du trenger for å oppnå optimalt resultat.

Det finnes ulike typer av Invisalign behandlinger som prises fra 20.000 kr til 60.000 kr, avhengig av hvor kompleks kasuset er. Du vil få prisoverslag og behandlingstidsestimat i forbindelse med din konsultasjon hos oss.

Helfo kan dekke deler av behandlingen, fremforalt for barn. NAV dekker sjeldent regulering.

Vår erfaring med Invisalign

Vår erfaring med Invisalign er at man kan oppnå veldig gode funksjonelle og estetiske resultater. Forutsetningen er at man har en god dialog og at man som pasient er tydelig med hva man ønsker. Tannlegen må også være tydelig på hva som er rimelig å kunne forvente, ut fra pasientens biologiske situasjon. Tannlegen må kunne forklare deg hvordan din tannstilling, ditt kjevebein og tannkjøttskvalité påvirker behandlinger og hvilket optimalt resultat vi kan forvente.

De tips for å oppnå beste resultatene med Invisalign

 1. Klarhet – du er tydelig med hva du ønsker
 2. Bred kompetanse – tannlegen er tydelig med hvordan man kan oppnå optimalt resultat – det kan finnes flere eller bedre behandlingsalternativer
 3. Enighet om målet med behandlingen
 4. Motivasjon – du må bruke skinnene 20-22 timer per dag
 5. Langsiktighet – behandlingen trenger oppfølging både under og etter avsluttet behandling

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr gratis konsultasjon, på klinikken eller over video, for deg som ønsker å vite mer om Invisalign Oslo. Ring 22 42 04 16 nå eller bestill time her.

Sist endret: fredag 12 mars, 2021