Orbdent Academy

Explore the joy of continuous, individualized and digitalised learning.

Nyckeln till vår framgång är en lärande organisation som satsar på utveckling och utbildning av vår personal. Detta har resulterat i vår starka organiska tillväxt och kommer att facilitera vidare tillväxt. Vi har flera kursprogram, både för våra medarbetare och andra kollegor.

Vi ser fram emot att samarbeta med andra kollegor, bygga nätverk och utveckla en plattform för innovativt lärande och utveckling i hälsobranschen.

Introduktionsprogram

Vi erbjuder alla våra nya medarbetare att ta del av vårt introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet bygger på auskultation hos erfarna kollegor, genomgång och diskussion av patientfall och andra situationer som är relevanta för vår arbetsvardag. Vi använder oss av problembaserat lärande (PBL) när vi diskuterar olika kliniska och praktiska fall. Programmet öppnar till viss del upp för möjligheten till anpassning efter gruppens behov.

Skräddarsydda kurser

Vi har kurser som vi skräddarsyr för vår personal. Varje person har olika behov och förutsättningar, därmed behövs individuella kurser och/eller mentorskap. I tillägg stödjer vi externa kurser som hålls av Tandläkarföreningen eller andra etablerade aktörer. En gång per år brukar vi sponsra våra tandläkare med 50% av kurskostnaderna för en kurs som bedöms som nödvändig för tandläkarens och klinikens utveckling.

Internutbildning

Vi har två interna heldagsutbildningar per år. Temat för dagen bestäms av personalen. Vi tillämpar ofta PBL, men också föreläsningar, hands-on, rollspel och andra pedagogiska metoder beroende på ändamålet.

Då vi har specialister i vår organisation har våra tandläkare möjligheten att följa med patienten som remitteras och lära sig mer om den remitterade behandlingen. Vi stödjer all vår personal med personlig och professionell utveckling. Vi önskar att vår personal utvecklar sig stadigt och kontinuerligt för att vi ska kunna försäkra oss om att våra patienter får den bästa servicen och vårdkvaliteten.

Gästföreläsare

Vi har tagit emot gästföreläsare, och tar gärna emot fler i framtiden. Vi ser att våra gästföreläsare är engagerade i sitt ämne, inspirerar åhörarna samt ger en praktisk tillämpning av den nya kunskapen. Aktuella ämnen varierar mellan psykologi, ekonomi, materiallära, specifika behandlingar, hygienrutiner, journalföring och försäkringskassan.

Externa kurser

Vi tror på utbyte av kunskap och är öppna för att hålla externa kurser för kollegor som önskar effektivisera och utveckla sina verksamheter. Vi har varit aktiva i en av de mest utmanande marknaderna i Skandinavien och har erfarenhet inom rekrytering och personalutveckling, marknadsföring, verksamhetseffektivisering, uppgradering av kliniker samt projektering och uppbyggnad av nya kliniker. Följ länken för mer information om effektivisering eller effektiv klinikdrift.

För mer information är du välkommen att kontakta oss.

Sist ändrad: måndag 27 april, 2020