Tandhygienist

Tack vare vår organiska tillväxt och ökad efterfrågan behöver vi kontinuerligt flera tandhygienister.
Våra tandhygienister jobbar med förebyggande och behandlande vård, samt enklare estetiska behandlingar.

Tack vare vår organiska tillväxt behöver vi kontinuerligt fler tandhygienister.

Under de senaste åren har vi rekryterat fler än 60 medarbetare. Gemensamt för dem är att de är skickliga i sitt yrke, långsiktiga, samt nyfikna och gärna tar sig an nya utmaningar och inlärningsmöjligheter. Vår personal är också mån om en trivsam och positiv arbetsplats och bidrar dagligen till en trevlig och välkomnande arbetsmiljö. Nu söker vi fler tandhygienister som kan bli en del av teamet. Våra befintliga kliniker ligger centralt i Oslo och Malmö. Det gör våra kliniker attraktiva för både patienter och personal, då vi är lätt tillgängliga för hela regionen. Under de närmaste åren kommer vi att ha vidare expansion i de flesta Skandinaviska storstäderna, därför söker vi dig som vill arbeta som tandhygienist i en av våra befintliga eller framtida kliniker.

Vi söker dig som

 • är positiv och nyfiken
 • vill bli bland de bästa tandhygienisterna i Skandinavien
 • kan hantera stressiga och utmanande situationer
 • kan arbeta i grupp så väl som självständigt
 • är lösningsorienterad och tar initiativ
 • är flytande på minst ett av de skandinaviska språken både i tal och skrift
 • ser utmaningar som utvecklingsmöjligheter
 • lägger våra kärnvärderingar till grund för sitt arbete
 • är långsiktig och stabil
 • sätter patienten i centrum
 • jobbar förebyggande

Som tandhygienist hos oss kan du få

 • en positiv och givande arbetsmiljö
 • stimulerande utvecklingsmöjligheter
 • tillgång till ett brett och ständigt växande patientgrundlag
 • goda intjäningsmöjligheter
 • centrala och solida arbetsplatser
 • modern utrustning och material
 • interna kurser och utbildning
 • god social sammanhållning
 • ta del av en organisationens mångfald
 • fantastiska karriärmöjligheter
 • möjlighet till delägarskap för rätt person

Din vardag som tandhygienist

Som tandhygienist möter du många olika typer av människor, de flesta är väldigt tacksamma för att du hjälper dem. Ibland möter du patienter som har svår ekonomi, tandläkarskräck eller andra svårigheter som gör deras behandling mer krävande. För dig som tandhygienist innebär det att du ska vara professionell och inte låta dina egna känslor och behov styra patientens behandling. Att bedriva god tandvård lär oss lyssna, kommunicera och hjälpa. I våra kliniker vill vi att våra tandhygienister har ett brett behandlingsspektrum. Vi önskar att våra tandhygienister besitter nödvändig kompetens för att kunna samarbeta tätt med patientens tandläkare för bästa vård. Vi hjälper våra tandhygienister att utvecklas så att de kan erbjuda patienterna teamtandvård där tandhygienisten utför komplett undersökning, förebyggande behandling, parodontal behandling och enklare estetisk behandling.

Vad en tandhygienist behöver för att lyckas hos oss

För att lyckas i en bransch och marknad som är i ständig utveckling, förutsätter det att vi är anpassningsbara. Vi behöver vara genuint intresserade av att utvecklas och bredda vår kompetens i takt med att marknaden förändras. Som tandhygienist hos oss behöver du kunna hantera och utvecklas med ett förändrat patientbeteende och patientbehov. Hos oss behöver du kunna ta ställning till nyare och modernare utrustning samt material. Dessutom behövs också en administrativ förmåga för att kommunicera patientens behandling och behov till försäkringskassan eller andra aktörer som talar för patienten. Du behöver ha förmåga att planera din behandling och hur du disponerar din tid för att optimera din tidbok.

Utöver klinisk skicklighet behöver en bra tandhygienist social kompetens för att bygga relationer med patienterna och för att förtjäna deras tillit. Du behöver vara mån om ditt rykte och arbeta aktivt för goda omdömen, både bland patienter och kollegor. Du behöver arbeta för att behålla de patienter du får, och få dem rekommendera dig vidare. Vi förutsätter och kräver att vårt tandvårdsteam fokuserar på förebyggande behandling och följer upp våra patienter kontinuerligt. Som tandhygienist hos oss behöver du vara intresserad av yrket och ha en önskan om att utvecklas och förbättras, bland annat genom kurser och vidareutbildningar.

Passar du in på beskrivningen ovan är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Sist ändrad: måndag 27 april, 2020