Tandläkare

Tack vare vår organiska tillväxt och ökad efterfrågan behöver vi fler tandläkare.
Som tandläkare hos oss har du en varierande vardag med brett behandlingsunderlag i en social arbetsmiljö.

Vi har redan idag många tandläkare i vår organisation. Gemensamt för dem är att de är skickliga behandlare, långsiktiga, samt nyfikna och gärna tar sig an nya utmaningar och inlärningsmöjligheter. Tack vare vår organiska tillväxt och behöver vi kontinuerligt fler tandläkare.

Våra tandläkare är också måna om en trivsam och positiv arbetsplats och bidrar dagligen till en trevlig och välkomnande arbetsmiljö. Nu söker vi fler tandläkare som kan bli en del av teamet. Våra befintliga kliniker ligger centralt och lätt tillgängliga. Det gör våra kliniker attraktiva för både patienter och personal, då vi är lätt tillgängliga för hela regionen. Under de närmaste åren kommer vi att ha vidare expansion i de flesta Skandinaviska storstäderna, därför söker vi dig som vill arbeta som tandläkare i en av våra befintliga eller framtida kliniker.

Vi söker dig som

 • är positiv och nyfiken
 • vill bli bland de bästa tandläkarna i Skandinavien
 • kan hantera stressiga och utmanande situationer
 • kan arbeta i grupp så väl som självständigt
 • är lösningsorienterad och tar initiativ
 • är flytande på minst ett av de skandinaviska språken både i tal och skrift
 • ser utmaningar som utvecklingsmöjligheter
 • lägger våra kärnvärderingar till grund för sitt arbete
 • är långsiktig och stabil
 • sätter patienten i centrum
 • jobbar förebyggande

Hos oss kan du få

 • en positiv och givande arbetsmiljö
 • stimulerande utvecklingsmöjligheter
 • tillgång till ett brett och stadigt växande patientgrundlag
 • goda intjäningsmöjligheter
 • centrala och solida arbetsplatser
 • modern utrustning och material
 • interna kurser och utbildning
 • god social sammanhållning
 • ta del av organisationens mångfald
 • fantastiska karriärmöjligheter
 • möjlighet till delägarskap för rätt person

Din vardag som tandläkare

Som tandläkare möter du många olika typer av människor, de flesta är väldigt tacksamma för att du hjälper dem. Ibland möter du patienter som har svår ekonomi, tandläkarskräck eller andra svårigheter som gör deras behandling mer krävande. För dig innebär det att du ska vara professionell och inte låta dina egna känslor och behov styra patientens behandling. Enligt vår erfarenhet är tandläkaryrket ett fantastiskt yrke som lär oss lyssna, kommunicera och hjälpa. I våra kliniker vill vi att våra tandläkare behärskar och utför alla typer av behandlingar. Vi önskar att du besitter nödvändig kompetens för att patienten ska slippa byta behandlare i samband med en remiss. Vi hjälper dig att utvecklas så att du kan erbjuda patienterna komplicerade behandlingar, exempelvis implantatbehandling, oral- och parodontalkirurgi, enklare ortodonti, estetiska behandlingar, avancerad protetik och endodonti, samt behandling under narkos.

Vad en tandläkare behöver för att lyckas hos oss

För att lyckas i en bransch och marknad som är i ständig utveckling, förutsätter det att vi tandläkare är anpassningsbara. Vi behöver vara genuint intresserade av att utvecklas och bredda vår kompetens i takt med att marknaden förändras. Som tandläkare hos oss behöver du kunna hantera och utvecklas med ett förändrat patientbeteende och patientbehov. Hos oss behöver du kunna ta ställning till nyare och modernare utrustning samt material. Dessutom behövs också en administrativ förmåga för att kommunicera patientens behandling och behov till försäkringskassan eller andra aktörer som talar för patienten. Vi behöver ha förmåga att planera vår behandling och hur vi disponerar vår tid för att optimera vår tidbok.

En bra tandläkare behöver utöver yrkesskicklighet social kompetens för att bygga relationer med patienterna och för att förtjäna deras tillit. Vi behöver vara måna om vårt rykte och aktivt arbeta för goda omdömen, både bland patienter och kollegor. Vi behöver arbeta för att behålla de patienter vi får, och få dem rekommendera oss vidare. Vi förutsätter och kräver att vi och våra tandläkare fokuserar på förebyggande behandling och följer upp våra patienter kontinuerligt. Som tandläkare hos oss behöver du vara intresserad av yrket och ha en önskan om att utvecklas och förbättras, bl a genom kurser och vidareutbildningar.

Passar du in på beskrivningen ovan är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Sist ändrad: måndag 27 april, 2020