Våra kliniker

We have eleven clinics in six cities and two countries

Orbdent är en innovativ, växande och lärande tandvårdsorganisation som startades 2012. Alla kliniker erbjuder allmän vuxentandvård, både planerad och akut. Klinikerna har också funnit sin nisch i behandling av tandvårdsrädda patienter, specialistbehandling samt behandling under sedering och narkos.

I sitt team har Orbdent tandsköterskor, tandhygienister, allmäntandläkare och specialister inom endodonti, oralkirurgi, ortodonti, protetik och radiologi. Vi har också tandtekniker, psykologer och läkare. Målet är att all behandling ska utföras under samma tak, helst även av samma behandlare. Arbetsmiljön är kollegial och baseras på samarbete och kontinuerlig utveckling. Vi förespråkar korta arbetsdagar, med maximum sex timmars patientbehandling.

Vår unika företagskultur går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid en öppen, innovativ och generös företagskultur som lyfter och utvecklar den enskilde individen, teamet, kliniken och organisationen i helhet.

orbdent-team-oslo-1400-10-min

Delar av vårt Oslo-team!

Våra kliniker i Norge

Oslo:

Oslo Tannlegesenter 
Torshov Tannlegesenter 
Nydalen Tannlegesenter 
Lørenskog Tannlegesenter 
TannAtelieret 

Fornebu:

Fornebu Tannlegesenter 

Kløfta:

Våra kliniker i Sverige:

Malmö Tandläkarcenter 
Sala Tandläkarcenter 

Följ länkarna för att komma till hemsidorna för respektive klinik, eller klicka på logotyperna längst ner på sidan.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.

Sist ändrad: lördag 16 maj, 2020