Vårt mål

An organisation where you come first

Orbdent är idag en av de snabbast växande tandvårdsorganisationerna i Skandinavien. Vårt mål är att bli ditt förstahandsval, oavsett om du är patient eller personal. Vi fokuserar på förebyggande vård och tjänster, service och kvalitet, samtidigt som vi alltid utgår ifrån våra grundläggande värderingar: livskvalitet, hållbar utveckling och mångfald.

Vår historia

Orbdent grundades av de svenska tandläkarna Sara Nordevall och Amjad Hosseini. I egenskap av tandläkare uppmärksammade de en möjlighet i den skandinaviska tandvårdsbranschen. Med ambitionen att ändra hur vi ser och konsumerar tandvård, startades det första pilotprojektet 2011. Projektet blev en succé och ledde till att de byggde flera tandvårdskliniker utifrån samma tema.

Med bred erfarenhet från olika företagsfaser, så som start-up, verksamhetsöverlåtelse, partnerskap och förvärv för att nämnda några, har de haft möjlighet att designa en formel för den ”ideala kliniken”. Formeln har sedan dess finslipats för att kunna skap a en framgångsrik, skalerbar företagsmodell som är anpassad till den skandinaviska marknaden.

Som aktiva tandläkare saknade de ett tätt, tvärvetenskapligt samarbete mellan olika vårdinstanser när de behandlade sina patienter. De bestämde sig för att ha som mål att samla tandvård, medicin, psykologi och andra hälsofrämjande instanser under samma tak. I och med detta blev servicen och vårdkvaliteten för patienterna ännu större, samtidigt som det skapade en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för personalen.

Framtidens tandvård

I takt med att både patientunderlaget och teamet växte stadigt ökade också behovet för ett smart drift och kvalitetssäkringssystem. Då det inte fanns ett befintligt system på marknaden som mötte deras höga krav beslutade de att utveckla sitt eget system: Anita Systems. Anita, vars namn kommer från latinets sanitas som betyder hälsa, har integrerat alla delar som krävs för att driva och leda utvecklingen av framtidens tandvård.

Genom att fokusera på förebyggande hälsoarbete och behandling, ökar patientens hälsa och välbefinnande, samt deras livskvalitet. Friska och glada patienter bidrar till utvecklingen av samhället, i stället för att skapa ett onödigt högt behov för hälso- och tandvård. Vi i Orbdent menar att nyckeln till ett friskare och gladare samhälle och en friskare och gladare värld ligger i förebyggande behandling där vi ser hela människan som en del av sin omvärld.

Vår vision

Vår vision är en friskare, gladare värld där vi lever bättre och mer hållbart.

Vår mission

Vår mission är att tillhandahålla innovativa, tillgängliga och attraktiva hälsofrämjande lösningar.

Vårt mål

Vårt mål är att vara förstahandsvalet inom tandvård för patienter och personal som önskar en bättre och mer hållbar värld.

Våra värderingar

Vi grundar vårt arbete på våra värderingar livskvalitet, hållbar utveckling och mångfald.

Livskvalitet

God hälsa och goda relationer ger hög livskvalitet.
Vi hjälper patienter och personal att ha god livskvalitet.

En god hälsa är förutsättningen för en hög livskvalitet. En frisk kropp och en sund själ ger oss energi och livsglädje. För att ha en god hälsa är det viktigt att förebygga sjukdomar och behandla eventuella sjukdomar i ett tidigt stadium. Vi vill bygga ett stort team där hälso- och sjukvårdspersonal från olika sektorer möts, byter erfarenhet och kunskap.

Tillsammans samarbetar vi för att skapa framtidens hälsoorganisation. En tvärvetenskaplig, lärande och global organisation är förutsättningen för kontinuerlig innovation och utveckling av framtidens hälsovård.

För att hjälpa patienterna på bästa sätt är det en förutsättning att också vår personal och våra medarbetare upplever en hög grad av livskvalitet. Därför lägger vi stor vikt vid individuell utveckling, arbete-livsbalans och god arbetsmiljö. Vi söker dig som vill vara delaktig i utveckling av Skandinaviens framtida hälsoorganisation.

Hållbar utveckling

Vi går in i framtiden med hållbar utveckling.
Hållbar vård är framtiden!

Jordens resurser är knappa och vi har i åratal överkonsumerat dess resurser. För att skapa en bättre framtid för oss själva och kommande generationer måste vi, våra företag och samhället ta sitt ansvar och tänka och agera miljövänligt.

Vi vill försäkra oss om en utveckling där vi kan möta dagens och morgondagens behov, utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det innebär att vi vill sträva för att bygga en inkluderande, hållbar och resilient framtid för människor och planeten.

I våra verksamheter använder vi våra befintliga resurser optimalt och försöker minimera slöseri av energi, vatten och material. Våra kliniker ligger centralt och lätt tillgängliga med kollektivtrafik, något som minimerar behovet av bil för att nå vård. Samtidigt erbjuder vi våra patienter kvälls- och helgtider, något som möjliggör att patienterna förlägger sitt besök hos oss i samband med ett annat ärende. Våra lokaler används 13 timmar varje dag, och även på helgerna. Detta halverar vårt energibehov per behandlare.

Vårt mål är fullt digitala kliniker som minimerar användning och behov av papper, energi och förbrukningsmaterial. Ta kontakt med oss om du brinner för att implementera hållbar utveckling inom tandvård.

Mångfald

Mångfald ökar kreativiteten och produktiviteten.
Mångfald är vår styrka.

Både forskning och beprövad erfarenhet visar att mångfald ökar kreativiteten, produktiviteten, effektiviteten och förbättrar gruppdynamiken. Som en organisation som jobbar inkluderande och hållbart, vill vi vara en förebild när det gäller integration och samarbete mellan människor med olika kulturer, bakgrund, kön, ålder och erfarenheter.

Utöver detta vill vi gärna integrera olika typer av yrken i ett tvärvetenskapligt samarbete runt patienten. Vi ser att detta leder till en ökad kreativitet och förståelse som sträcker sig bortom arbetsplatsen, och vidare in i familjer, hem och samhället i stort.

Kontakta oss för mer information.

Sist ändrad: måndag 27 juli, 2020